Szkolne procedury i regulaminy
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Procedury związane z funkcjonowaniem szkolnej słołówki

1. Regulamin korzystania z posiłków - Zobacz-> Tutaj

2. Deklaracja korzystania z posiłków w stołówce szkolnej (Uczeń) - Zobacz-> Tutaj

3. Deklaracja rezygnacji korzystania z posiłków w stołówce szkolnej (Uczeń) - Zobacz-> Tutaj

4. Deklaracja korzystania z posiłków w stołówce szkolnej (Pracownik) - Zobacz-> Tutaj

5. Deklaracja rezygnacji korzystania z posiłków w stołówce szkolnej (Pracownik) - Zobacz-> Tutaj

 

Procedury organizacji pracy SP 24 w Lublinie w roku szkolnym 2021/2022

 

1. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w roku szkolnym 2021/2022 - Zobacz->  Załącznik nr 1

2. Procedura wejścia do budynku szkoły w SP 24 w roku szkolnym 2021/2022 - Zobacz>  Załącznik nr 2

3. Procedura organizacji zajęć w SP 24 w roku szkolnym 2021/2022 - Zobacz-> Załącznik nr 3

4. Procedura korzystania z obiadów w stołówce szkolnej SP 24 w roku szkolnym 2021/2022 - Zobacz-> Załącznik nr 4

5. Procedura pracy świetlicy szkolnej w SP 24 w roku szkoonym 2021/2022 - Zobacz-> Załącznik nr 5

6. Procedura pracy biblioteki szkolnej w SP 24 w roku szkolnym 2021/2022 - Zobacz -> Załącznik nr 6

7. Procedura  na wypadek podejrzenia zakażeniem COVID-19 - Zobacz -> Załącznik nr 7

8. Regulamin wydawania i użytkowania elektronicznych kart obiadowych (breloków) w SP 24 w Lublinie - Zobacz-> Załącznik

 

Procedury organizacji pracy SP 24 w Lublinie w roku szkolnym 2020/2021

 

1. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w roku szkolnym 2020/2021 - Zobacz->  Załącznik nr 1

 2.Procedura wejścia do budynku szkoły w SP 24 w roku szkolnym 2020/2021 - Zobacz>  Załącznik nr 2

3. Procedura organizacji zajęć w SP 24 w roku szkolnym 2020/2021 - Zobacz-> Załącznik nr 3

4. Procedura korzystania z obiadów w stołówce szkolnej SP 24 w roku szkolnym 2020/2021 -Zobacz-> Załącznik nr 4

5. Procedura pracy świetlicy szkolnej w SP 24 w roku szkoonym 2020/2021 - Zobacz-> Załącznik nr 5

6. Procedura pracy biblioteki szkolnej w SP 24 w roku szkolnym 2020/2021 - Zobacz -> Załącznik nr 6

7. Procedura  na wypadek podejrzenia zakażeniem COVID-19 - Zobacz -> Załącznik nr 7

 

Wykaz niektórych regulaminów i procedur, obowiązujących
w Szkole Podstawowej nr 24:

 

 Dokumenty związane z organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III, organizacji konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas VIII oraz konsultacji dla uczniów klas I-VIII:

 

 

Dokumenty związane z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19:

 

 

Dokumenty związane z użyczeniem sprzętu komputerowego:

 

 

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

Regulamin zabaw i dyskotek szkolnych

Regulamin wydawania i użytkowania elektronicznych kart obiadowych (breloków) w SP 24 w Lublinie

Procedura postępowania na wypadek zachorowań i epidemii

17_Procedura zwalniania uczniów z zajęć szkolnych

29_Procedura dotycząca korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły

32_Procedura postępowania wobec uczniów posiadających nieusprawiedliwione nieobecności

33_Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy

 

 

Rekrutacja oddział klas pierwszych 2023/2024

Szanowani Państwo Rodzice

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Terminy składania zgłoszeń: od 27 lutego do 13 marca 2023r.

 Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 24, wymaga złożenia wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie do naszej szkoły.

Termin składania wniosków: od 21 marca 2023 r. godz. 8.00 do 28 marca  2023 r. godz. 14.00

Szczegółowe informację znajdują się w zakładce  STREFA RODZICA – Rekrutacja - oddział klas pierwszych.

Szkolne wydarzenia

06 Kwi 2023
Wiosenna przerwa świąteczna
06 Kwi 2023
Wiosenna przerwa świąteczna
06 Kwi 2023
Wiosenna przerwa świąteczna
06 Kwi 2023
Wiosenna przerwa świąteczna

A4 Infociacho