Szkolne procedury i regulaminy
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Procedury związane z funkcjonowaniem szkolnej słołówki

1. Regulamin korzystania z posiłków - Zobacz-> Tutaj

2. Deklaracja korzystania z posiłków w stołówce szkolnej (Uczeń) - Zobacz-> Tutaj

3. Deklaracja rezygnacji korzystania z posiłków w stołówce szkolnej (Uczeń) - Zobacz-> Tutaj

4. Deklaracja korzystania z posiłków w stołówce szkolnej (Pracownik) - Zobacz-> Tutaj

5. Deklaracja rezygnacji korzystania z posiłków w stołówce szkolnej (Pracownik) - Zobacz-> Tutaj

 

Procedury organizacji pracy SP 24 w Lublinie w roku szkolnym 2021/2022

 

1. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w roku szkolnym 2021/2022 - Zobacz->  Załącznik nr 1

2. Procedura wejścia do budynku szkoły w SP 24 w roku szkolnym 2021/2022 - Zobacz>  Załącznik nr 2

3. Procedura organizacji zajęć w SP 24 w roku szkolnym 2021/2022 - Zobacz-> Załącznik nr 3

4. Procedura korzystania z obiadów w stołówce szkolnej SP 24 w roku szkolnym 2021/2022 - Zobacz-> Załącznik nr 4

5. Procedura pracy świetlicy szkolnej w SP 24 w roku szkoonym 2021/2022 - Zobacz-> Załącznik nr 5

6. Procedura pracy biblioteki szkolnej w SP 24 w roku szkolnym 2021/2022 - Zobacz -> Załącznik nr 6

7. Procedura  na wypadek podejrzenia zakażeniem COVID-19 - Zobacz -> Załącznik nr 7

8. Regulamin wydawania i użytkowania elektronicznych kart obiadowych (breloków) w SP 24 w Lublinie - Zobacz-> Załącznik

 

Procedury organizacji pracy SP 24 w Lublinie w roku szkolnym 2020/2021

 

1. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w roku szkolnym 2020/2021 - Zobacz->  Załącznik nr 1

 2.Procedura wejścia do budynku szkoły w SP 24 w roku szkolnym 2020/2021 - Zobacz>  Załącznik nr 2

3. Procedura organizacji zajęć w SP 24 w roku szkolnym 2020/2021 - Zobacz-> Załącznik nr 3

4. Procedura korzystania z obiadów w stołówce szkolnej SP 24 w roku szkolnym 2020/2021 -Zobacz-> Załącznik nr 4

5. Procedura pracy świetlicy szkolnej w SP 24 w roku szkoonym 2020/2021 - Zobacz-> Załącznik nr 5

6. Procedura pracy biblioteki szkolnej w SP 24 w roku szkolnym 2020/2021 - Zobacz -> Załącznik nr 6

7. Procedura  na wypadek podejrzenia zakażeniem COVID-19 - Zobacz -> Załącznik nr 7

 

Wykaz niektórych regulaminów i procedur, obowiązujących
w Szkole Podstawowej nr 24:

 

 Dokumenty związane z organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III, organizacji konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas VIII oraz konsultacji dla uczniów klas I-VIII:

 

 

Dokumenty związane z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19:

 

 

Dokumenty związane z użyczeniem sprzętu komputerowego:

 

 

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

Regulamin zabaw i dyskotek szkolnych

Regulamin wydawania i użytkowania elektronicznych kart obiadowych (breloków) w SP 24 w Lublinie

Procedura postępowania na wypadek zachorowań i epidemii

17_Procedura zwalniania uczniów z zajęć szkolnych

29_Procedura dotycząca korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły

32_Procedura postępowania wobec uczniów posiadających nieusprawiedliwione nieobecności

33_Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy

 

 

Rekrutacja oddział klas pierwszych 2023/2024

Szanowani Państwo Rodzice

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Terminy składania zgłoszeń: od 27 lutego do 13 marca 2023r.

 Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 24, wymaga złożenia wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie do naszej szkoły.

Termin składania wniosków: od 21 marca 2023 r. godz. 8.00 do 28 marca  2023 r. godz. 14.00

Szczegółowe informację znajdują się w zakładce  STREFA RODZICA – Rekrutacja - oddział klas pierwszych.

A4 Infociacho