Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

mediacje

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w projekcie Razem Raźniej. Projekt ten wystartował w ubiegłym roku szkolnym, gdy czas pandemii i nauki zdalnej okazał się być dla niektórych z nas niemałym wyzwaniem. Wówczas uczniowie rozpoczęli wzajemną pomoc koleżeńską, przede wszystkim w zakresie przezwyciężania trudności edukacyjnych. W tym roku szkolnym kontynuujemy projekt w nowej odsłonie.

Konkurs „Łączy nas przyjaźń” został zorganizowany we współpracy ze Strażą Miejską w Lublinie i tam właśnie powstanie galeria  prac uczniów. Serdecznie dziękujemy pracownikom Straży Miejskiej a przede wszystkim  Pani Sylwii Kuc- Zastępcy Naczelnika Oddziału Szkolno Profilaktycznego za przemiłą współpracę.  

Wyniki konkursu:

I miejsce- Liwia Kawka- klasa IV a

II miejsce- Maksymilian Niewielski- klasa VI b

III miejsce- Klaudia Dyś- klasa VII c

Wyróżnienia otrzymali:

- Natalia Krupa i Oliwia Wilczek- klasa VII a

- Lena Wilczek- klasa V b

Dziękujemy za udział w konkursie wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom.

Dyplomy, nagrody dla zwycięzców ufundowane przez Radę Rodziców oraz drobne upominki przygotowane dla uczestników przez Straż Miejską zostaną wręczone po zakończeniu nauki zdalnej.

Czas pandemii i nauczania zdalnego okazał się być dla niektórych z nas niemałym wyzwaniem.  Trudności pojawiające się w tym czasie są różne ale głównie dotyczą posługiwania się narzędziami informatycznymi służącymi do realizacji nauczania na odległość, organizacji pracy w warunkach domowych, przełamywania niechęci
i braku motywacji. A skutki tych trudności zazwyczaj są takie same dla wszystkich, są to zaległości.

Jako Szkoła Promująca Zdrowie zapewniamy naszym uczniom wszechstronny rozwój. Dbamy o ich aktywność ruchową, zdrowe odżywianie i higienę, ale także bezpieczeństwo, zdrowie psychiczne, społeczne i duchowe. W realizacji niektórych zadań pomagają nam instytucje zewnętrzne. W tym roku pomimo pandemii i związanej z nią nauki zdalnej kontynuujemy współpracę  między innymi ze Strażą Miejską

 

Zapraszamy serdecznie uczniów klas III- VII do udziału w konkursie plastycznym organizowanym we współpracy ze Strażą Miejską.

WORKSHOP - WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE

 

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Dyrektorów szkół oraz Nauczycieli klas 1-3 z lubelskich szkół podstawowych na szkolenie online:
Lęki u dzieci i młodzieży w dobie koronawirusa.
Jak rozmawiać z dzieckiem o COVID-19?

zaproszenie - webinarium

A4 Infociacho