Wychowanie patriotyczne
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

15 marca odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów z kapitanem Ryszardem Gołąbem - młodocianym więźniem politycznym okresu komunistycznego i z Lechem Marczakiem prezesem Okręgu Lubelskiego ZOR RP , obaj panowie są rodzinnie związani z partyzancką działalnością AK.

Pan Ryszard Gołąb w latach powojennych został aresztowany za działalność harcerską, był więziony na Zamku Lubelskim i w obozie pracy – w kopalni w Jaworznie.

Młodzież z ciekawością wysłuchała opowieści o trudach dorastania w powojennej komunistycznej Polsce, zadawała pytania o przeszłość i obejrzała wystawę pamiątek partyzanckiego oddziału „ Szarugi ”.

Szkoła Podstawowa nr 24 w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału

w XI Wojewódzkim Konkursie Ocalić od zapomnienia…

„Mój bohater Państwa Podziemnego w latach 1939 – 1956.

Portret Partyzanta Lubelszczyzny”.

 

Poniżej publikujemy zaproszenie na konkurs oraz regulamin:

Regulamin konkursu "Ocalić od zapomnienia..." -> Pobierz

 

Zaproszenie Ocali od zapomnienia

10 marca w naszej szkole rozpoczął się cykl lekcji online z historii, poświęconych Żołnierzom Niezłomnym. Zajęcia prowadzą pracownicy Działu Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. W lekcjach biorą udział uczniowie klas siódmych i ósmych naszej szkoły. W pierwszej muzealnej lekcji online pt. "Rotmistrz Witold Pilecki (1901 - 1948)" uczestniczyli uczniowie kl. 7a. Była to bardzo ciekawa i pasjonująca opowieść o jednym z wielkich Żołnierzy Niezłomnych.

1 marca delegacja uczniów naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w uroczystościach związanych z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie reprezentowali szkołę podczas złożenia kwiatów pod tablicami w bramie Zamku Lubelskiego oraz pod pomnikiem Zaporczyków na Placu Zamkowym.

 

1 Marca

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Projekt ustawy o ustanowieniu święta państwowego do Sejmu skierował śp. prezydent Lech Kaczyński w lutym 2010 r. Uzasadniając projekt Prezydent podkreślił swoje pragnienie, by święto 1 marca stało się hołdem dla Żołnierzy Wyklętych za „świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych. Za krew przelaną w obronie Ojczyzny”. Ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" Sejm uchwalił w lutym 2011 r.

Żołnierze Wyklęci to uczestnicy polskiego zbrojnego podziemia niepodległościowego, którzy od 1944 r. walczyli przeciwko sowieckiej okupacji i narzuconej przez Moskwę władzy komunistycznej. Przez zwalczający ich reżim nazywani byli „bandytami”, „faszystami” i „wrogami ludu”. Starano się wymazać ich z pamięci społeczeństwa.

Szacuje się, że w szczytowym okresie walki, w 1945 r., w podziemiu niepodległościowym działało bezpośrednio około 180 tysięcy osób, z czego 20 tysięcy walczyło w oddziałach partyzanckich, zaś kolejnych kilkaset tysięcy wspomagało ich zapewniając aprowizację, schronienie i łączność.

Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. „Lalek”, który zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku. 

Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub  zmarło w więzieniach.

Linki do materiałów o Żołnierzach Niezłomnych:

-> https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/

-> https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/66289,Zolnierze-Niezlomni-Zolnierze-Wykleci-cykl-etiud-filmowych.html

-> https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/wystawy-elementarne/81975,Zolnierze-Wykleci-Podziemie-niepodleglosciowe-19441963-PLENG.html

 

Szkoła Podstawowa nr 24 w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału

w XI Wojewódzkim Konkursie Ocalić od zapomnienia…

„Mój bohater Państwa Podziemnego w latach 1939 – 1956.

Portret Partyzanta Lubelszczyzny”.

 

Poniżej publikujemy zaproszenie na konkurs oraz regulamin:

Regulamin konkursu "Ocalić od zapomnienia..." -> Pobierz

 

Zaproszenie Ocali od zapomnienia

W obecnym roku szkolnym, po raz pierwszy, nasza szkoła wzięła udział w projekcie "BohaterON w Twojej szkole". To inicjatywa, która ma rozpowszechniać wiedzę o powstaniu warszawskim. W klasach szóstych odbyły się lekcje poświęcone temu ważnemu wydarzeniu. Uczniowie przygotowali również życzenia i pozdrowienia dla Powstańców Warszawskich. Koordynatorami akcji w naszej szkole były p. Elżbieta Stawarz i p. Monika Rybak.

 

13 grudnia przypada 41 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami związanymi z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981. Materiały pochodzą ze źródeł IPN.

- Stan wojenny - Link

- "Światło wolności" - film animowany

- Zapal "Światło wolności" - Link

- Świadkowie Historii o stanie wojennym – cykl 10 fragmentów notacji IPN - Link

- Infografiki - Stan wojenny -> Link

- Stan wojenny 1981-1983 -> Link

 

6 grudnia delegacja uczniów naszej szkoły z klas V-VIII, pod opieką p. Elżbiety Stawarz, uczestniczyła w koncercie pt. "Muzyka z historią w tle" w IPN o/Lublin. Był to recital młodego wokalisty Karola Śliwińskiego, ucznia XXIX LO oraz Szkoły Muzycznej w Lublinie. Za pomocą piosenki uczestnicy koncertu zostali przeprowadzeni przez najnowszą historię Polski, od czasów Legionów Piłsudskiego po lata 80-te XX wieku.

Elżbieta Stawarz

Link do wydarzenia -> Koncert w IPN

Rekrutacja oddział klas pierwszych 2023/2024

Szanowani Państwo Rodzice

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Terminy składania zgłoszeń: od 27 lutego do 13 marca 2023r.

 Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 24, wymaga złożenia wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie do naszej szkoły.

Termin składania wniosków: od 21 marca 2023 r. godz. 8.00 do 28 marca  2023 r. godz. 14.00

Szczegółowe informację znajdują się w zakładce  STREFA RODZICA – Rekrutacja - oddział klas pierwszych.

A4 Infociacho