Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

W dniu 19 maja 2023 przedstawiciele uczniów kl. 7b, 6a i 6b, uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym "Wanda Półtawska Bohaterka z Lubelszczyzny" zorganizowanym przez IPN O/Lublin. Uczniowie mieli okazję obejrzeć pokaz filmu pt. "Wanda Półtawska. Życie dla życia". Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali rozmowy z ojcem profesorem Andrzejem Derdziukiem, przyjacielem bohaterki. Poprowadziła ją zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie, Pani Barbara Oratowska.

12 maja odbyła się w naszej szkole akademia z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość przygotowali uczniowie klas V-VIII, pod kierunkiem p. M. Rybak, p. E. Stawarz oraz p. Ireneusza Krupy.

5 kwietnia 2023 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odwiedzili Panią Mariannę Krasnodębską – przedstawicielkę Patronów naszej szkoły.

Przywitała nas uśmiechnięta pani Marianna ubrana w galowy mundur. Wręczyliśmy jej zaproszenie na uroczystość Jubileuszu 105 – lecia Szkoły.

Pani Krasnodębska opowiadała o trudnych latach wojny i o swojej działalności konspiracyjnej. Z wielkim wzruszeniem wspominała bliskich i znajomych z organizacji. Z zainteresowaniem oglądaliśmy stare fotografie i różne pamiątki. Na zakończenie Pani Marianna pokazała nam swoje medale i odznaczenia: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, Medal „Pro Memoria”, Krzyż Armii Krajowej, Sygnet Niepodległości. To była piękna lekcja historii.

Pani Marianna Krasnodębska za kilka miesięcy skończy 100 lat, ale nadal spotyka się z uczniami i uczestniczy w różnych uroczystościach. Uczy młode pokolenia miłości do ojczyzny i wierności ideałom.

Spotkanie z Niezłomną Bohaterką zainspirowało Lenę Jankowską z klasy 8b do napisania pracy o Pani Krasnodębskiej na organizowany przez naszą szkołę XI Wojewódzki Konkurs Ocalić od zapomnienia… „Mój bohater Państwa Podziemnego w latach 1939 – 1956. Portret Partyzanta Lubelszczyzny ”. 

                                                                                       Elżbieta Wróbel – opiekun SU

 

W tym roku obchodzimy 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W dniu 19 kwietnia uczniowie klasy VIII a wzięli udział w uroczystościach, które odbyły się pod Pomnikiem Ofiar Getta. Uczniowie klasy VI a odbyli rozmowę z wolontariuszami TeatruNN na temat symboliki żonkili. W obu klasach odbyły się lekcje na temat Holocaustu.
Więcej na temat Akcji Żonkile można przeczytać tutaj: https://polin.pl/pl/akcja-zonkile-2023                                            

E. Stawarz, M. Rybak

 

W marcu i kwietniu w naszej szkole odbył się cykl lekcji online z historii, poświęconych Żołnierzowi Niezłomnemu - rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Zajęcia prowadzili pracownicy Działu Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. W lekcjach brali udział uczniowie klas siódmych i ósmych naszej szkoły. Były to bardzo ciekawe i pasjonujące opowieści o jednym z wielkich Żołnierzy Niezłomnych.

15 marca odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów z kapitanem Ryszardem Gołąbem - młodocianym więźniem politycznym okresu komunistycznego i z Lechem Marczakiem prezesem Okręgu Lubelskiego ZOR RP , obaj panowie są rodzinnie związani z partyzancką działalnością AK.

Pan Ryszard Gołąb w latach powojennych został aresztowany za działalność harcerską, był więziony na Zamku Lubelskim i w obozie pracy – w kopalni w Jaworznie.

Młodzież z ciekawością wysłuchała opowieści o trudach dorastania w powojennej komunistycznej Polsce, zadawała pytania o przeszłość i obejrzała wystawę pamiątek partyzanckiego oddziału „ Szarugi ”.

Szkoła Podstawowa nr 24 w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału

w XI Wojewódzkim Konkursie Ocalić od zapomnienia…

„Mój bohater Państwa Podziemnego w latach 1939 – 1956.

Portret Partyzanta Lubelszczyzny”.

 

Poniżej publikujemy zaproszenie na konkurs oraz regulamin:

Regulamin konkursu "Ocalić od zapomnienia..." -> Pobierz

 

Zaproszenie Ocali od zapomnienia

1 marca delegacja uczniów naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w uroczystościach związanych z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie reprezentowali szkołę podczas złożenia kwiatów pod tablicami w bramie Zamku Lubelskiego oraz pod pomnikiem Zaporczyków na Placu Zamkowym.

 

1 Marca

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Projekt ustawy o ustanowieniu święta państwowego do Sejmu skierował śp. prezydent Lech Kaczyński w lutym 2010 r. Uzasadniając projekt Prezydent podkreślił swoje pragnienie, by święto 1 marca stało się hołdem dla Żołnierzy Wyklętych za „świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych. Za krew przelaną w obronie Ojczyzny”. Ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" Sejm uchwalił w lutym 2011 r.

Żołnierze Wyklęci to uczestnicy polskiego zbrojnego podziemia niepodległościowego, którzy od 1944 r. walczyli przeciwko sowieckiej okupacji i narzuconej przez Moskwę władzy komunistycznej. Przez zwalczający ich reżim nazywani byli „bandytami”, „faszystami” i „wrogami ludu”. Starano się wymazać ich z pamięci społeczeństwa.

Szacuje się, że w szczytowym okresie walki, w 1945 r., w podziemiu niepodległościowym działało bezpośrednio około 180 tysięcy osób, z czego 20 tysięcy walczyło w oddziałach partyzanckich, zaś kolejnych kilkaset tysięcy wspomagało ich zapewniając aprowizację, schronienie i łączność.

Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. „Lalek”, który zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku. 

Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub  zmarło w więzieniach.

Linki do materiałów o Żołnierzach Niezłomnych:

-> https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/

-> https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/66289,Zolnierze-Niezlomni-Zolnierze-Wykleci-cykl-etiud-filmowych.html

-> https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/wystawy-elementarne/81975,Zolnierze-Wykleci-Podziemie-niepodleglosciowe-19441963-PLENG.html

 

Szkolne wydarzenia

09 Cze 2023
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24 Cze 2023
Ferie letnie
24 Cze 2023
Ferie letnie
24 Cze 2023
Ferie letnie

A4 Infociacho