Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Szanowani Państwo Rodzice

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów na rok szkolny 2023/2024

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Terminy składania zgłoszeń: od 27 lutego do 13 marca 2023r.

 

 Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków:

od 21 marca 2023 r. godz. 8.00 do 28 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

SZANOWNIE RODZICE !


W dniu 27 lutego 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy I dla dzieci z obwodu naszej szkoły i potrwa do 13 marca 2023r.  Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły będzie miała miejsce w dniach 21 marca - 28 marca 2023r. Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne dostępne będą na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu w zakładce "Aplikacje dla rodziców/kandydatów".

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny.

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych i rekrutacyjnych:

1) osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.

2) osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

-) wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączyć wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły

-) wydrukować czysty wniosek z zakładki "Pliki do pobrania", wypełnić go odręcznie i dołączyć wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły

-) pobrać czysty wniosek w szkole, wypełnić go odręcznie i złożyć we wskazanym miejscu

W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku, pracownicy szkoły chętnie pomogą w jego uzupełnieniu. 

 
List do rodziców
 
 
NOWE KRYTERIA w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych, określa:

-Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin 

-Uchwała Rady Miasta

-Zarządzenie Prezydenta Miasta

-Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

A4 Infociacho