Ogłoszenia dla Rodziców
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

W bieżącym roku szkolnym wybrana została oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus Towarzystwa Ubezpieczeń InterRisk Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, która zaoferowała najbardziej korzystne warunki ochrony.              W załącznikach znajdziecie Państwo szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz dokumenty do pobrania. Prosimy o składanie wypełnionych i podpisanych „Oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz zapoznania się z warunkami OWU” do skrzynki, która znajduje się w holu przy głównym wejściu do szkoły. Dostępne są również gotowe formularze przy skrzynce.

Osoby, które chcą ubezpieczyć dziecko prosimy o wpłatę składki do 25.10.2022.

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe:

Bank Pekao S.A. 83 1240 1503 1111 0010 3600 0622,

w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz datę urodzenia dziecka. 

Druk zgłoszenia roszczenia Edu Plus

Oferta Ubezpieczenia 2022-2023

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zapoznania się z warunkami OWU

Wszelkie informacje dotyczące uzyskania stypendium socjalnego znajdują się pod linkiem- tutaj
również w kwestii samodzielnego uzupełnienia i złożenia wniosku poprzez aplikację.
Od dnia 05.09.2022 r. można pobrać wniosek w wersji papierowej z portierni szkoły i złożyć go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2022 r. do gabinetu pedagoga.

Lublin, 22.08.2022

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023 prosimy Rodziców/Opiekunów zainteresowanych korzystaniem dzieci ze stołówki szkolnej (obiady) o składanie deklaracji w pokoju intendentki od dnia 29.08.2022 r. do 01.09.2022 r.

Druki deklaracji dostępne są na miejscu.

W bieżącym roku szkolnym wybrana została oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus Towarzystwa Ubezpieczeń InterRisk Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup, która zaoferowała najbardziej korzystne warunki ochrony.

Poniżej instrukcje opisujące w jaki sposób należy logować się do:

Informacje dla Rodziców dotyczące programu „Jedz z Głową”
W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi programu profilaktyczno – zdrowotnego „Jedz z Głową” zamieszczamy poniżej list z wyjaśnieniami od jego realizatorów. Zobacz list.

„Życie nie jest problemem do rozwiązania tylko rzeczywistością do doświadczenia”.  

Soren Kierkegaard

 

Dojrzewanie jest okresem poważnych zmian i zadań rozwojowych. To czas, kiedy nastolatek przeobraża się w osobę dorosłą.  Proces dorastania obejmuje zmiany w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

               Nastolatek poszukuje i stara się określić swoją tożsamość. W tym okresie wycofanie z aktywności, pomieszanie emocjonalne czy też niepewność co do własnych kompetencji i możliwości, są objawem gruntownych zmian i wyznaczają prawidłowy przebieg w rozwoju.

Burza hormonalna u nastolatka jest związana z rozwojem fizycznym, prowadzącym do dojrzałości. Funkcjonowanie emocjonalne cechuje duża zmienność nastrojów, impulsywność, utrudniona kontrola emocji.

               Ważną i zauważalną cechą tego okresu jest odrzucenie i krytykowanie tego, co proponują dorośli. Ten negatywizm jest symptomem rozpoczęcia nowej i niełatwej drogi do opracowania własnego planu działania i określenia jego kształtu.

               Wyzwania i zadania stojące przed statystycznym nastolatkiem, związane są z jego wielowymiarowym rozwojem.  

INFORMACJE DLA RODZICÓW

W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej zaleca się pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

    W naszej szkole realizowany jest program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Województwa Lubelskiego. Ma on na celu zwiększenie wiedzy na temat ryzyka, jakie niesie ze sobą nadwaga oraz sposobów przeciwdziałania tego typu problemom. Jest on całkowicie bezpłatny.

A4 Infociacho