Ósmoklasiści
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

9 marca 2023 r. odbyło się otwarcie XVI Targów Edukacyjnych w Lublinie. Po powitaniu przez Pana Roberta Głowackiego – Prezesa Zarządu Targów Lublin S.A. głos zabrali m.in.: Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pani Teresa Misiuk - Lubelska Kurator Oświaty i Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania.

Targi Edukacyjne adresowane są przede wszystkim do uczniów klas ósmych, stojących przed wyborem szkoły ponadpodstawowej.

Uczniowie naszej szkoły mogli porozmawiać z przedstawicielami poszczególnych szkół, obejrzeć ciekawe doświadczenia naukowe i porozmawiać o swoim dalszym kształceniu.

Starsi koledzy ze szkół średnich przekonywali, że po dobrym liceum, technikum czy szkole branżowej łatwiej o dobrą pracę.

Taki bezpośredni kontakt ze szkołami jest bardzo ważny, ponieważ już w maju rusza rekrutacja.

Lubelski Kurator Oświaty zaprasza na kolejne spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia".

Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 2 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 17.00.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTg5NjhiZmItYTM0OS00MjBkLThjOTktOTEzZDI4NmU2OWY0%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2C%22Oid%22%3A%226a1b2b3d-b231-4191-be07-b53d2de349cb%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Pismo do Rodziców, od Lubelskiego Kuratora Oświaty -> Kliknij tutaj

 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty:

1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 -> Link

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku -> Link

Drodzy ósmoklasiści,

Poniżej przedstawiamy link do informacji na stronie Lubelskiego Kuratora Oświaty dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

1) Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023/2024 -> https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=12467

Prosimy o zapoznanie się na powyższej stronie z Zarządzeniem Nr 9/2023  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku oraz z Załącznikiem Nr 1, który zawiera Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w szkołach ponadpodstawowych.

 

Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów do zapoznania się z poniższymi stronami internetowymi, pomocnymi przy szukaniu informacji na temat szkół ponadpodstawowych:

 1. https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/ - opis ścieżki kształcenia po szkole podstawowej
 2. https://waszaedukacja.pl/ - wyszukiwarka szkół różnego typu
 3. https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/szkolnictwo-zawodowe/technika/ - technika i szkoły branżowe miasta Lublin
 4. https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/ - opisy zawodów
 5. https://www.perspektywy3d.pl/galeria_zawodow.html - informacje o danych zawodach - opis i charakterystyka poszczególnych grup zawodów
 6. https://zpe.gov.pl/a/klasy-vii-i-viii-szkol-podstawowych/DycT9ipQk - filmy o zawodach - filmy prezentujące wybrane zawody
 7. http://www.mapakarier.org/ - gra „Miasto zawodów” - gra popularyzująca przeróżne zawody
 8. https://barometrzawodow.pl/ - prognoza zapotrzebowania na zawody
 9. https://zawodowcy.lublin.eu/facility - szkoły w Lublinie, zawody - opis szkół w Lublinie kształcących w poszczególnych zawodach
 10. https://zawodowcy.lublin.eu/profession/ - spis i charakterystyka zawodów
 11. https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php - Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2022/2023

 

Po kilkuletniej przerwie w naszej szkole rozbrzmiał dźwięk poloneza. To tym tańcem ósmoklasiści 10 czerwca 2022 r. o godzinie 17.00 rozpoczęli uroczystość. Pierwszym krokom towarzyszyła Pani Dyrektor Joanna Kahlan. Widowisko podziwiali dumni rodzice, wzruszeni wychowawcy i nauczyciele. Po części oficjalnej uczniowie oddali się szaleństwu na parkiecie. Nie zabrakło też sesji zdjęciowych klas, których efekty można podziwiać w galerii poniżej. 

Po więcej zdjęć odsyłamy do relacji przygotowanej przez Kurier Lubelski.

https://kurierlubelski.pl/lublin-tak-balowali-osmoklasisci-zaczelo-sie-od-poloneza-a-skonczylo-mlodzienczym-szalenstwem-na-parkiecie-fotorelacja-z-balu-w/ar/c5-16431781

 

Informujemy Państwa, Rodziców uczniów klas VIII, że Lubelski Kurator Oświaty, w ramach „Zawodowego strzału w 10”, podejmuje kolejne działanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia”. Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 9 lutego 2022 r. (środa) o godz. 17.00.

Link do spotkania -> https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY1OTk1ZmMtYmIyMS00N2JmLTlmZTktNjBjYjZiOTAyN2Q1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Drodzy ósmoklasiści,

Poniżej przedstawiamy link do informacji na stronie Lubelskiego Kuratora Oświaty dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

1) Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022/2023 -> https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11731

Prosimy o zapoznanie się na powyższej stronie z Zarządzeniem Nr 7/2022  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 roku oraz z Załącznikiem Nr 1, który zawiera Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (...).

Rekrutacja oddział klas pierwszych 2023/2024

Szanowani Państwo Rodzice

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Terminy składania zgłoszeń: od 27 lutego do 13 marca 2023r.

 Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 24, wymaga złożenia wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie do naszej szkoły.

Termin składania wniosków: od 21 marca 2023 r. godz. 8.00 do 28 marca  2023 r. godz. 14.00

Szczegółowe informację znajdują się w zakładce  STREFA RODZICA – Rekrutacja - oddział klas pierwszych.

A4 Infociacho