Ósmoklasiści
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Drodzy ósmoklasiści,

Poniżej przedstawiamy link do informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.

1) Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2024/2025 -> https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=13156

Prosimy o zapoznanie się na powyższej stronie z Zarządzeniem Nr 11/2024 p.o Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 roku oraz z Załącznikiem Nr 1, który zawiera Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, klas wstępnych w szkołach ponadpodstawowych i oddziału przygotowania wojskowego.

 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty:

1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024 -> Link

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku -> Link

3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 -> Link

4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku -> Link

 

Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów do zapoznania się z poniższymi stronami internetowymi, pomocnymi przy szukaniu informacji na temat szkół ponadpodstawowych:

 1. https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/ - opis ścieżki kształcenia po szkole podstawowej
 2. https://waszaedukacja.pl/ - wyszukiwarka szkół różnego typu: licea, technika, szkoły branżowe
 3. https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/szkolnictwo-zawodowe/technika/ - technika miasta Lublin
 4. https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/szkolnictwo-zawodowe/branzowe-szkoly-i-stopnia/ - szkoły branżowe miasta Lublin
 5. https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/ - opisy zawodów
 6. https://www.perspektywy3d.pl/galeria_zawodow.html - informacje o danych zawodach - opis i charakterystyka poszczególnych grup zawodów
 7. https://zpe.gov.pl/a/klasy-vii-i-viii-szkol-podstawowych/DycT9ipQk - filmy o zawodach - filmy prezentujące wybrane zawody
 8. https://barometrzawodow.pl/ - prognoza zapotrzebowania na zawody
 9. https://zawodowcy.lublin.eu/facility - szkoły w Lublinie, zawody - opis szkół w Lublinie kształcących w poszczególnych zawodach
 10. https://zawodowcy.lublin.eu/profession/ - spis i charakterystyka zawodów
 11. https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php - Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2023/2024

 

Drodzy Ósmoklasiści,

od 15 maja 2023 rozpoczyna się rekrutacja elektroniczna do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na poniższych stronach:

1) Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych -> Link 1

2) Strona systemu rekrutacji -> Link 2

Na podanych stronach znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad, terminów poszczególnych etapów rekrutacji elektronicznej, oferta szkół ponadpodstawowych, pliki do pobrania.

 

9 marca 2023 r. odbyło się otwarcie XVI Targów Edukacyjnych w Lublinie. Po powitaniu przez Pana Roberta Głowackiego – Prezesa Zarządu Targów Lublin S.A. głos zabrali m.in.: Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pani Teresa Misiuk - Lubelska Kurator Oświaty i Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania.

Targi Edukacyjne adresowane są przede wszystkim do uczniów klas ósmych, stojących przed wyborem szkoły ponadpodstawowej.

Uczniowie naszej szkoły mogli porozmawiać z przedstawicielami poszczególnych szkół, obejrzeć ciekawe doświadczenia naukowe i porozmawiać o swoim dalszym kształceniu.

Starsi koledzy ze szkół średnich przekonywali, że po dobrym liceum, technikum czy szkole branżowej łatwiej o dobrą pracę.

Taki bezpośredni kontakt ze szkołami jest bardzo ważny, ponieważ już w maju rusza rekrutacja.

Lubelski Kurator Oświaty zaprasza na kolejne spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia".

Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 2 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 17.00.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTg5NjhiZmItYTM0OS00MjBkLThjOTktOTEzZDI4NmU2OWY0%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2C%22Oid%22%3A%226a1b2b3d-b231-4191-be07-b53d2de349cb%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Pismo do Rodziców, od Lubelskiego Kuratora Oświaty -> Kliknij tutaj

 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty:

1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 -> Link

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku -> Link

Drodzy ósmoklasiści,

Poniżej przedstawiamy link do informacji na stronie Lubelskiego Kuratora Oświaty dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

1) Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023/2024 -> https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=12467

Prosimy o zapoznanie się na powyższej stronie z Zarządzeniem Nr 9/2023  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku oraz z Załącznikiem Nr 1, który zawiera Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w szkołach ponadpodstawowych.

 

Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów do zapoznania się z poniższymi stronami internetowymi, pomocnymi przy szukaniu informacji na temat szkół ponadpodstawowych:

 1. https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/ - opis ścieżki kształcenia po szkole podstawowej
 2. https://waszaedukacja.pl/ - wyszukiwarka szkół różnego typu
 3. https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/szkolnictwo-zawodowe/technika/ - technika i szkoły branżowe miasta Lublin
 4. https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/ - opisy zawodów
 5. https://www.perspektywy3d.pl/galeria_zawodow.html - informacje o danych zawodach - opis i charakterystyka poszczególnych grup zawodów
 6. https://zpe.gov.pl/a/klasy-vii-i-viii-szkol-podstawowych/DycT9ipQk - filmy o zawodach - filmy prezentujące wybrane zawody
 7. http://www.mapakarier.org/ - gra „Miasto zawodów” - gra popularyzująca przeróżne zawody
 8. https://barometrzawodow.pl/ - prognoza zapotrzebowania na zawody
 9. https://zawodowcy.lublin.eu/facility - szkoły w Lublinie, zawody - opis szkół w Lublinie kształcących w poszczególnych zawodach
 10. https://zawodowcy.lublin.eu/profession/ - spis i charakterystyka zawodów
 11. https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php - Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2022/2023

 

A4 Infociacho