Podsumowanie semestru
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Samorząd Uczniowski przygotował prezentację podsumowującą II okres roku szkolnego 2021/2022 oraz prezentację poruszającą tematykę bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Zapraszamy do obejrzenia.

Podsumowanie II okresu roku szkolnego 2021/2022:

Prezentacja 1

Bezpieczne wakacje:

Prezentacja 2

W trudnym czasie pandemii nie mogliśmy spotkać się na tradycyjnym apelu przedstawiającym wyniki w nauce i zachowaniu oraz sukcesy uczniów naszej szkoły.

Samorząd Uczniowski przygotował prezentację podsumowującą pracę w II semestrze 2020/2021 roku.

Zapraszamy do obejrzenia.

Podsumowanie II okresu roku szkolnego 2020/2021:

Prezentacja 1

Bezpieczne wakacje:

Prezentacja 2

7 lutego 2019 r. odbył się apel Samorządu Uczniowskiego dla uczniów klas IV – VIII. Przedstawiciele Samorządu zapoznali wszystkich zgromadzonych z wynikami swojej pracy w I semestrze roku szkolnego 2018/2019. Rada Samorządu rozpoczęła prezentację od przedstawienia społeczności uczniowskiej wyników klasyfikacji klas starszych.

Dnia 18 czerwca 2018 r. odbył się apel Samorządu Uczniowskiego dla uczniów klas IV – VII, podczas którego przedstawiciele zapoznali wszystkich zgromadzonych z wynikami swojej pracy w II semestrze roku szkolnego 2017/2018.

20 lutego 2018 r. odbył się apel Samorządu Uczniowskiego dla uczniów klas IV – VII. Przedstawiciele Samorządu zapoznali wszystkich zgromadzonych z wynikami swojej pracy w I semestrze roku szkolnego 2017/2018.

Rekrutacja oddział klas pierwszych 2023/2024

Szanowani Państwo Rodzice

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Terminy składania zgłoszeń: od 27 lutego do 13 marca 2023r.

 Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 24, wymaga złożenia wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie do naszej szkoły.

Termin składania wniosków: od 21 marca 2023 r. godz. 8.00 do 28 marca  2023 r. godz. 14.00

Szczegółowe informację znajdują się w zakładce  STREFA RODZICA – Rekrutacja - oddział klas pierwszych.

A4 Infociacho