Podsumowanie semestru
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

21 czerwca 2023 roku odbył się apel Samorządu Uczniowskiego podsumowujący II okres roku szkolnego 2022/2023. Członkowie Samorządu przedstawili sprawozdanie ze swojej działalności oraz zaprezentowali wyniki klasyfikacji klas 4 – 8. Gratulacje otrzymali uczniowie wyróżniający się w nauce, mający stuprocentową frekwencję i najlepsi czytelnicy. Podczas apelu pani Dyrektor Joanna Kahlan wręczyła dyplomy i nagrody laureatom Szkolnego Konkursu „MÓJ EXLIBRIS”. Na zakończenie przewodnicząca sekcji informacyjnej przypomniała zebranym zasady bezpiecznych wakacji.

 

Samorząd Uczniowski przygotował prezentację podsumowującą II okres roku szkolnego 2021/2022 oraz prezentację poruszającą tematykę bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Zapraszamy do obejrzenia.

Podsumowanie II okresu roku szkolnego 2021/2022:

Prezentacja 1

Bezpieczne wakacje:

Prezentacja 2

W trudnym czasie pandemii nie mogliśmy spotkać się na tradycyjnym apelu przedstawiającym wyniki w nauce i zachowaniu oraz sukcesy uczniów naszej szkoły.

Samorząd Uczniowski przygotował prezentację podsumowującą pracę w II semestrze 2020/2021 roku.

Zapraszamy do obejrzenia.

Podsumowanie II okresu roku szkolnego 2020/2021:

Prezentacja 1

Bezpieczne wakacje:

Prezentacja 2

7 lutego 2019 r. odbył się apel Samorządu Uczniowskiego dla uczniów klas IV – VIII. Przedstawiciele Samorządu zapoznali wszystkich zgromadzonych z wynikami swojej pracy w I semestrze roku szkolnego 2018/2019. Rada Samorządu rozpoczęła prezentację od przedstawienia społeczności uczniowskiej wyników klasyfikacji klas starszych.

Dnia 18 czerwca 2018 r. odbył się apel Samorządu Uczniowskiego dla uczniów klas IV – VII, podczas którego przedstawiciele zapoznali wszystkich zgromadzonych z wynikami swojej pracy w II semestrze roku szkolnego 2017/2018.

20 lutego 2018 r. odbył się apel Samorządu Uczniowskiego dla uczniów klas IV – VII. Przedstawiciele Samorządu zapoznali wszystkich zgromadzonych z wynikami swojej pracy w I semestrze roku szkolnego 2017/2018.

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho