Wykaz podręczników
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

PODRĘCZNIKI DO KLASY I

L.p.

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1

B. Stępień, Ewa Hryszkiewicz, J. Winiecka-Nowak

Elementarz odkrywców. Klasa 1, część 1-4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna Podręcznik

Nowa Era

790/1/2017

790/2/2017

2

K.  Bielenica, M. Bura, M. Kwil,  B. Lankiewicz

Elementarz odkrywców. Klasa 1, Edukacja matematyczna, część 1-2. Podręcznik

Nowa Era

790/1/2017

790/2/2017

3

Carol Read, Ana Soberón

Bugs Team 1

Macmillan

811/1/2017

PODRĘCZNIKI DO KLASY II

L.p.

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1

B. Stępień, E. Hryszkiewicz,  J. Winiecka-Nowak

Elementarz odkrywców. Klasa 2, część 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna Podręcznik

Nowa Era

790/4/2018

2

K.  Bielenica, M.  Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz

Elementarz odkrywców. Klasa 2, Edukacja matematyczna, część 1 i 2. Podręcznik

Nowa Era

790/3/2018

3

Carol Read, Ana Soberón

Bugs Team 2

Macmillan

 811/2/2018

PODRĘCZNIKI DO KLASY III

L.p.

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1

B.  Stępień, E. Hryszkiewicz,  J. Winiecka-Nowak

Elementarz odkrywców. Klasa 3, część 1-4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna Podręcznik

Nowa Era

 790/5/2019

2

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

Elementarz odkrywców. Klasa 3. Edukacja matematyczna, część 1-2 Podręcznik

Nowa Era

 790/6/2019

3

M.  Kondro, E. Papiol, M. Toth

Bugs Team 3

Macmillan

811/3/2018

 

PODRĘCZNIKI DO KLASY IV

L.p.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnic- two

Numer dopuszczenia

1

Język polski

A. Klimowicz,  M. Derlukiewicz

NOWE Słowa na start! 4 Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era

 907/1/2017

2

Matematyka

M. Braun,  A.  Mańkowska, M. Paszyńska

Matematyka z kluczem. Klasa 4, część 1 i 2. Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej

Nowa Era

875/1/2017

3

Przyroda

M. Marko-Worłowska, J. Stawarz, F. Szlajfer

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era

863/2019/z1

4

Historia

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Klasa 4 Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Nowa Era

877/1/2020/z1

5

Informatyka

 Michał Kęska

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era

847/1/2020/z1

6

Technika

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era

295/1/2017

7

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era

903/1/2017

8

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyka 4. Podręcznik dla.

Grupa MAC S.A.

909/1/2017

9

Język angielski

Nick Beare

Brainy – klasa 4

Macmillan

 831/1/2017

PODRĘCZNIKI DO KLASY V

L.p.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnic- two

Numer dopuszczenia

1

Język polski

A. Klimowicz, M. Derlukiewicz

NOWE Słowa na start! 5 Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Nowa Era

907/2/2018

2

Matematyka

M.  Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Matematyka z kluczem. Podręcznik dla kl. 5 szkoły podstawowej. Część 1. Część 2

Nowa Era

875/2/2018

3

Historia

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Klasa 5. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.

Nowa Era

877/2/2018

4

Geografia

F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał,                       R. Malarz

 Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Nowa Era

906/1/2018 

5

Biologia

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Nowa Era

844/1/2018

6

Język angielski

Nick Beare

Brainy – klasa 5

Macmillan

831/2/2018

7

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Do dzieła! 5 Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Nowa Era

903/2/2018

8

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyka 5. Podręcznik.

Grupa MAC S.A.

909/2/2018

9

Technika

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Nowa Era

295/2/2018

10

Informatyka

Michał Kęska

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Nowa Era

847/2/2018

PODRĘCZNIKI DO KLASY VI

L.p.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnic-two

Numer dopuszczenia

1

Język polski

A. Klimowicz, M.  Derlukiewicz

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Nowa Era

907/3/2019

2

Matematyka

M. Braun, A. Mańkowska,M.  Paszyńska

Matematyka z kluczem. Podręcznik dla kl. 6 szkoły podstawowej. Część 1. Część 2

Nowa Era

875/3/2019

3

Historia

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Nowa Era

877/3/2019

4

Geografia

T. Rachwał,R. Malarz, D. Szczypiński

 Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Nowa Era

906/2/2019

5

Biologia

Joanna Stawarz

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Nowa Era

844/2/2019

6

Język angielski

Nick Beare

Brainy – klasa 6.

Macmillan

831/3/2019

7

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Nowa Era

903/3/2018

8

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyka 6. Podręcznik.

Grupa MAC S.A.

909/3/2019

9

Technika

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Nowa Era

295/3/2019

10

Informatyka

Michał Kęska

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Nowa Era

847/3/2018

PODRĘCZNIKI DO KLASY VII

L.p.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnic- two

Numer dopuszczenia

1

Jezyk polski

J. Kościerzyńska, M. Chmiel,M. Szulc,A.Gorzałczyńska-Mróz

NOWE Słowa na start! 7 Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

907/4/2020

2

Matematyka

K. Wej, W. Babiański, E.  Szmytkiewicz,J.  Janowicz,M. Braun

Matematyka z kluczem. Klasa 7. Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej

Nowa Era

875/4/2020/z1

3

Geografia

R.  Malarz,M.  Szubert

Planeta Nowa Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

906/3/2019/z1

4

Biologia

M. Jefimow

Puls życia. Klasa 7 Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

844/4/2020/z1

5

Fizyka

G. Francuz-Ornat,T.  Kulawik,M.  Nowotny-Różańska

Spotkania z fizyką Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

885/1/2017

6

Historia

S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow

Wczoraj i dziś. Klasa 7 Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Nowa Era

877/4/2020/z1

7

Chemia

J.  Kulawik, T.  Kulawik, M.  Litwin

Chemia Nowej Ery Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

785/1/2017

8

Informatyka

Grażyna Koba

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

847/4/2020/z1

9

Plastyka

M. Ipczyńska, N.  Mrozkowiak

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

903/4/2020/z1

10

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyka 7. Podręcznik

Grupa MAC S.A.

909/4/2020/z1

11

Język angielski

Malkolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Repetytorium Osmoklasisty dwuczęściowa wersja cz.1 dla klasy 7

Macmillan

1100/1/2020

12

Język hiszpański

M. Sánches, F. Vargas, L. Martίnez, A. Aragón, E. Mora, L. Brizuela, F. Fernández

Espacio Joven A1 cz. 1

„Nowela" Sp. z o.o.
Editorial Edinumen

826/1/2017

PODRĘCZNIKI DO KLASY VIII

L.p.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnic-two

Numer dopuszczenia

1

Jezyk polski

J.  Kościerzyńska, M. Chmiel,M. Szulc,           A.Gorzałczyńska-Mróz

NOWE Słowa na start! 8 Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa Era

907/5/2018

2

Matematyka

K. Wej,W. Babiański,E. Szmytkiewicz, J.Janowicz,     M. Braun

Matematyka z kluczem. Klasa 8. Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej

Nowa Era

875/5/2018

3

Geografia

Roman Malarz, Mariusz Szubert

Planeta Nowa Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa Era

906/4/2021/z1

4

Biologia

B. Sągin,A. Boczarowski,M. Sęktas

Puls życia. Klasa 8 Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

844/4/2021/z1

5

Fizyka

G. Francuz-Ornat,  T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

Spotkania z fizyką Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa Era

885/2/2018

6

Historia

S. Roszak, A. Łaszkiewicz,J. Kłaczkow

Wczoraj i dziś. Klasa 8 Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Nowa Era

877/5/2021/z1

7

Chemia

Jan Kulawik,Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa Era

785/2/2018

8

Informatyka

Grażyna Koba

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa Era

847/5/2021/z1

9

Wiedza o społeczeństwie

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska,               T. Maćkowski

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Nowa Era

874/2021/z1

10

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

Nowa Era

846/2017

11

Język angielski

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Repetytorium ósmoklasisty dwuczęściowa wersja cz.2 dla klasy 8

Macmillan

925/2018

13

Język hiszpański

M. Sánches, F. Vargas, L. Martίnez, A. Aragón, E. Mora,L. Brizuela, F. Fernández

Espacio Joven A1 cz. 2

„Nowela" Sp. z o.o.

Editorial Edinumen

870/1/2018

PODRĘCZNIKI DO RELIGII

Podręczniki do religii nie są refundowane z dotacji podręcznikowej, uczniowie zakupują je sami. Do podręczników z klas 4 – 8 należy dokupić również karty pracy.

Klasa 1

„BÓG NASZYM OJCEM” – Redaktor: ks. Piotr Goliszek

Klasa 2

„BÓG DAJE NAM JEZUSA”  – Redaktor: ks. Piotr Goliszek

Klasa 3

„JEZUS PRZYCHODZI DO NAS”  – Redaktor: ks. Piotr Goliszek

Klasa 4

„JESTEM CHRZEŚCIJANINEM” – Redaktor: ks. Waldemar Janiga

Klasa 5

„BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA” – Redaktor: ks. Waldemar Janiga

Klasa 6

„JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA” – Redaktor: ks. Waldemar Janiga

Klasa 7

„BÓG WSKAZUJE NAM DROGĘ” – Redaktor: ks. Waldemar Janiga

Klasa 8

„Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE” – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa

A4 Infociacho