Edukacja zdalna
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami realizacji edukacji zdalnej w SP 24.

Link -> Zasady realizacji edukacji zdalnej w SP 24

Wydział Informatyki i Telekomunikacji dokonał synchronizacji dziennika elektronicznego z usługą Office 365 w centralnej domenie edu.lublin.eu dla wszystkich jednostek oświatowych Gminy Lublin, które mają wdrożony dziennik UONET+ oraz prowadzą zdalne nauczanie.

Skrócony opis

Filmy instruktażowe

 

 

Matematyka

 

                                                                                                                         

A.Sadkowska, A.Trela

Rekrutacja oddział klas pierwszych 2023/2024

Szanowani Państwo Rodzice

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Terminy składania zgłoszeń: od 27 lutego do 13 marca 2023r.

 Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 24, wymaga złożenia wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie do naszej szkoły.

Termin składania wniosków: od 21 marca 2023 r. godz. 8.00 do 28 marca  2023 r. godz. 14.00

Szczegółowe informację znajdują się w zakładce  STREFA RODZICA – Rekrutacja - oddział klas pierwszych.

A4 Infociacho