Edukacja Dla Rodziców
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

„Życie nie jest problemem do rozwiązania tylko rzeczywistością do doświadczenia”.  

Soren Kierkegaard

 

Dojrzewanie jest okresem poważnych zmian i zadań rozwojowych. To czas, kiedy nastolatek przeobraża się w osobę dorosłą.  Proces dorastania obejmuje zmiany w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

               Nastolatek poszukuje i stara się określić swoją tożsamość. W tym okresie wycofanie z aktywności, pomieszanie emocjonalne czy też niepewność co do własnych kompetencji i możliwości, są objawem gruntownych zmian i wyznaczają prawidłowy przebieg w rozwoju.

Burza hormonalna u nastolatka jest związana z rozwojem fizycznym, prowadzącym do dojrzałości. Funkcjonowanie emocjonalne cechuje duża zmienność nastrojów, impulsywność, utrudniona kontrola emocji.

               Ważną i zauważalną cechą tego okresu jest odrzucenie i krytykowanie tego, co proponują dorośli. Ten negatywizm jest symptomem rozpoczęcia nowej i niełatwej drogi do opracowania własnego planu działania i określenia jego kształtu.

               Wyzwania i zadania stojące przed statystycznym nastolatkiem, związane są z jego wielowymiarowym rozwojem.  

W marcu w naszej szkole skupiamy się szczególnie na profilaktyce uzależnień z uwzględnieniem zagrożeń płynących z nadmiernego i niewłaściwego korzystania przez dzieci i młodzież z sieci i nowoczesnych komunikatorów.

W dniach 6 i 7 marca mieliśmy przyjemność gościć Pana Roberta Turskiego, specjalistę od promowania pozytywnych zachowań użytkowników sieci (Internet, telefony komórkowe) oraz poszukiwania i proponowania wartościowych i nowoczesnych metod nauczania (gamifikacja, rozszerzona rzeczywistość, gry miejskie, itd.)

Akty cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem mediów elektronicznych - choć dokonywane są w witrualnym świecie, potrafią realnie wyrządzać bardzo dużą krzywdę. Jest to problem, który dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. Aby przestrzegać rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów, powstała Kampania „Chroń dziecko w sieci”. Została ona zorganizowana  przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawna Fundacja Dzieci Niczyje) oraz NASK w ramach działań Polskiego Centrum Programu Safer Internet.

Dbajmy o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci!

        Zagadnienie bezpieczeństwa jest wiodącym tematem profilaktycznym stycznia w naszej szkole. Informuje o tym gazetka pedagogów, dzieci są szczególnie uczulane na kwestie bezpieczeństwa fizycznego podczas zajęć szkolnych, a na zebraniach Wychowawcy podkreślają znaczenie zapewniania bezpieczeństwa psychicznego dzieciom przez dorosłych.

DRODZY RODZICE!

Jako Szkoła Promująca Zdrowie uznajemy aktywność ruchową uczniów za jeden z naszych priorytetów.

Mamy nadzieję, że treści zawarte w poniższej prezentacji ugruntują  Państwa wiedzę o wpływie sportu na wieloobszarowy rozwój dzieci, ale także na zdrowie każdego z nas!

Ruszajmy się więc i zachęcajmy do tego dzieci!

Szkolny zespół szkoły Promującej Zdrowie

 Prezentacja -> pobierz

          Kolejnym krokiem w ramach współpracy Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie ze Strażą Miejską, jest nasz udział w kampanii społecznej: „Bądź kumplem, nie dokuczaj”.  Programem objęliśmy uczniów klas I - IV. Podczas spotkania, które odbyło się 7 grudnia, nasi najmłodsi uczniowie pogłębiali wiedzę na temat dokuczania, które może spotkać ich w szkole. Dzieci uczyły się, jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia ze strony rówieśników oraz jak eliminować zachowania negatywne. Przedstawicielki Straży Miejskiej: specjalista pani Magdalena Sielewicz oraz młodszy strażnik pani Marta Mścisz omówiły także z uczestnikami warsztatów „Kodeks dobrego kumpla” oraz zachęciły do jego przestrzegania.

Więcej informacji o kampanii :    zobacz

Miesiąc październik w naszej szkole, poświęcony był na pogłębienie elementarnej wiedzy dotyczącej profilaktyki uzależnień zarówno wśród dzieci, nauczycieli i rodziców. Dlatego proponujemy Państwu RODZINNĄ PROFILAKTYKĘ czyli codzienne rozważania na temat:

Bliżej siebie – czyli dalej od dopalaczy i innych środków psychoaktywnych.

„Jak być asertywnym?”

Odpowiedzi na to pytanie nasi uczniowie będą poszukiwać w listopadzie

Spotkanie dla Rodziców na temat ,,Wychowanie przez czytanie" już za nami.

Cieszymy się z Państwa obecności i dziękujemy za przemyślenia, którymi się Państwo dzieliliście. Jeszcze raz zachęcamy do oddawania dzieciom swojego czasu przy wspólnej, głośnej lekturze. Proszę uwierzyć - to działa terapeutycznie!

GALERIA

A4 Infociacho