Działania innowacyjne i ciekawe lekcje
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

 Innowacja pedagogiczna: „Sketchnoting na lekcji historii”

Termin realizacji: Październik 2022 – czerwiec 2023 r.

Autor: Elżbieta Stawarz

Adresaci programu: kl. IV - VIII

Opis innowacji:

Największym wrogiem skutecznej nauki jest zniechęcenie oraz brak motywacji do pracy. Tylko odpowiednio zmotywowany i zaangażowany uczeń jest w stanie sporo zapamiętać z zajęć, w których uczestniczy. Celem innowacji jest zapoznanie uczniów z elementami myślenia wizualnego, które może stanowić narzędzie mobilizujące uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy, porządkowania informacji oraz przedstawiania ich w kreatywny sposób.

Obrazowe przedstawienie poznawanych treści ułatwi uczniom przyswajanie nowych informacji. Dzięki sketchnotingowi uczniowie chętniej sięgną po karty pracy proponowane przez nauczyciela. Taka forma pracy podczas zajęć wpływa na wzrost motywacji oraz kreatywności.

Założeniem projektu jest zmienić myślenie o roli notatki. Chcemy pokazać naszym uczniom jakie kryteria spełnia dobra notatka. Początkowo nauczyciel proponuje uczniom gotowe myślograficzne materiały (karty pracy/ notatki z zajęć). Rysnotki mogą również zastąpić klasyczne kartkówki, a nawet sprawdziany. W kolejnym etapie nauczyciel włącza uczniów w proces tworzenia notatek graficznych, przedstawia zasady tworzenia kart, uczy jak należy dobierać i selekcjonować informacje umieszczane na kartach.

Celem innowacji jest wzrost poczucia odpowiedzialności za własny proces edukacyjny wśród uczniów. Ponadto, umiejętność odpowiedniego doboru treści oraz wizualizowania najważniejszych informacji stanowią kluczowe umiejętności przydatne nie tylko w procesie edukacyjnym.

Główne założenia zajęć:

 • Zapoznanie uczniów z elementami myślenia wizualnego
 • Ćwiczenia w tworzeniu własnych notatek myślograficznych
 • Wykorzystywanie sketchnotingu w codziennej pracy z uczniami (notatki, kartkówki, sprawdziany)
 • Motywowanie uczniów do bycia kreatywnym
 • Zmiana myślenia na temat notatki
 • Wykorzystanie aktywnych form i metod pracy podczas zajęć
 • Wzrost zaangażowania uczniów
 • Wzrost poczucia odpowiedzialności za własny proces edukacyjny wśród uczniów

Korzyści wdrożenia innowacji:

 • Uczniowie dzięki notatkom myślograficznym łatwiej będą zapamiętywać nowe treści;
 • Zostanie zapewniony harmonijny i wielopłaszczyznowy rozwój uczniów;
 • Zwiększy się ciekawość poznawcza uczniów;
 • Zajęcia dydaktyczne staną się dla uczniów atrakcyjniejsze i bardziej angażujące;
 • Efektywność nauczania wzrośnie;
 • Zwiększy się kreatywność uczniów;
 • Zwiększy się motywacja uczniów do nauki;
 • Zwiększy się samodzielność uczniów.

 

A4 Infociacho