Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Wychowawcy świetlicy witają po wakacjach i zapraszają dzieci na zajęcia świetlicowe w nowym roku szkolnym 2022/2023.

W naszej szkole świetlica pracuje od 6.30 do 17.00. Do dyspozycji mamy dwie sale na drugim piętrze - nr 22 i 27. Dzieci korzystają również z posiłku obiadowego w godz. 11.30 - 13.30 przygotowywanego przez szkolną kuchnię.

Przed lekcjami lub po, uczniowie klas 1-3 mają zorganizowane zajęcia opiekuńczo - edukacyjne. Odrabiają lekcje, ćwiczą umiejętności czytania, pisania, liczenia. Wychowawcy pomagają w trudniejszych zadaniach. Rozwijają również zainteresowania uczniów - muzyczne, plastyczne, ruchowe. W pogodne dni dzieci korzystają z boiska szkolnego i placu zabaw.

Staramy się, aby uczniowie ciekawie i przyjemnie spędzali czas wolny od zajęć lekcyjnych w świeticy szkolnej.

Wych: Urszula Zawadzka

A4 Infociacho