Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

 Masz wpyw na dobr atmosfer zdjcie 1

W lutym i marcu 2022 r,  w klasach starszych realizowany był program ekologiczny pt. "Masz wpływ na dobrą atmosferę", we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Jego celem było uświadomienie uczniom problemu zapylenia powietrza w środowisku, w którym żyją (szkoła, dom) oraz sprawdzeniu stanu powietrza na miejscu za pomocą użyczonego przez wydział pyłomierza.

Program przybrał następujące formy:

-  wystawa edukacyjna na korytarzu szkolnym, przedstawiająca sposoby zaangażowania uczniów (mieszkańców) w celu poprawy jakości powietrza w Lublinie,

- lekcje informacyjne dotyczące zanieczyszczenia powietrza pyłami,

- lekcja terenowa z pyłomierzem – badanie zapylenia na terenie szkoły i wokół,

Program był realizowany pod opieką nauczyciela biologii i geografii Renaty Ślusarczyk.

 

A4 Infociacho