Niwelowanie agresji i konfliktów uczniowskich
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

W roku szkolnym 2021/2022 realizowaliśmy autorski program wychowawczo- profilaktyczny pt. „Budujemy wspomnienia”.

Program skierowano do uczniów klas I- VIII. Wybrane ćwiczenia przedstawiono w dwóch wersjach: dla uczniów młodszych
i starszych. Wychowawca decydował, którą wersję ćwiczenia przeprowadzi.

Program opiera się o założenie, że agresja i konflikty spowodowane są deficytem pewnych kluczowych kompetencji. Celem programu jest trenowanie tych kompetencji, czyli usprawnianie komunikacji, rozwój empatii, doskonalenie postaw asertywnych, naukę rozpoznawania emocji swoich i osób nas otaczających. Kluczowym elementem programu jest zdobywanie tych umiejętności przy jednoczesnej integracji zespołu klasowego. Klasa jako podstawowa jednostka systemu szkolnego, powinna pełnić funkcję ochronną dla jednostki. Jednak aby mogło tak być, musi być zgrana i nastwiona na współpracę. Ważnym przekazem płynącym z prowadzonych w ramach programu  zajęć jest przekonanie, że atmosfera w klasie i szkole decyduje o tym jakie uczniowie będą mieli w przyszłości wspomnienia związane z tym okresem. Jednym z celów programu jest więc rozbudzenie wśród uczniów potrzeby budowania pozytywnych wspomnień. Oczekiwane efekty podjętych w ramach programu działań to przede wszystkim obniżenie poziomu agresji oraz wzrost kompetencji potrzebnych do radzenia sobie z agresją swoją oraz ze strony innych osób.

 

A4 Infociacho