Aktywizacja Sportowa
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Uczniowie klas IV – VIII wzięli udział w dniu 5.06.2022 r. w XXVIII edycji Biegu Solidarności, ulicami Lublina. Głównym celem tej imprezy sportowej jest upamiętnienie rocznicy strajków Lubelskiego Lipca 1980 i powstania NSZZ Solidarność, promocja Lublina i Lubelszczyzny oraz popularyzacja biegów masowych jako ogólnodostępnej formy rekreacji. Szkołę naszą reprezentowało 13 uczniów. Każdy uczestnik biegu wystartował w przygotowanych na tę okazję przez organizatorów koszulkach, a na mecie otrzymał pamiątkowy medal, dyplom, batonik oraz wodę mineralną. Cieszymy się bardzo, że nasza społeczność uczniowska chętnie bierze udział w upowszechnianiu postaw zdrowotnych i różnych formach aktywności fizycznej. Gratulujemy wszystkim uczestnikom biegu, którzy pokazują swoim rówieśnikom, jak można przyjemnie spędzać wolny czas.

A4 Infociacho