Bezpieczeństwo i Zdrowie Fizyczne
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Szkoła przystąpiła do projektu pt. „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”.  

xobrrrpngpagespeedicCDjcByyTfk

 

W ramach programu będą prowadzone badania przesiewowe słuchu wśród dzieci z klas I- III.

Celem programu jest:

- wczesne wykrycie zaburzeń słuchu, głosu i mowy u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego,

- objęcie opieką terapeutyczną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu pochodzenia centralnego,

- wzrost świadomości rodziców i środowiska szkolnego na temat potrzeby wczesnego wykrywania i terapii zaburzeń słuchu, głosu i mowy u dzieci w wieku szkolnym.

https://przesiewlubelskie.pl/o-programie/

Zachęcamy do udziału.

A4 Infociacho