Ósmoklasiści
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Drodzy ósmoklasiści,

Poniżej przedstawiamy link do informacji na stronie Lubelskiego Kuratora Oświaty dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

1) Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022/2023 -> https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11731

Prosimy o zapoznanie się na powyższej stronie z Zarządzeniem Nr 7/2022  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 roku oraz z Załącznikiem Nr 1, który zawiera Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (...).

A4 Infociacho