Niwelowanie agresji i konfliktów uczniowskich
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

           Uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do współpracy przy projekcie edukacyjnym „Szkoła w ruchu – ruch w szkole” dla wybranych lubelskich placówek oświatowych, realizowanego w ramach programu Przestrzenie Sztuki / Taniec prowadzonego w pięciu miastach Polski: Lublinie, Łodzi, Katowicach, Kielcach, Białymstoku pod auspicjami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca oraz Instytutu Teatralnego  im. Z. Raszewskiego. W Lublinie operatorem lokalnym programu Przestrzenie Sztuki jest Centrum Kultury, a bezpośrednim realizatorem linii programowej Taniec - Lubelski Teatr Tańca, który był inicjatorem programu Przestrzenie Sztuki, co wynikało z wieloletnich, konsekwentnych dążeń do powołania w Lublinie ośrodka poświęconego sztuce tańca.

            Projekt edukacyjny „Szkoła w ruchu – ruch w szkole” powstał w oparciu o założenia projektu „Myśl w ruchu”, realizowanego przez Lubelski Teatr Tańca w latach 2011-2016. Jest nieodpłatnym projektem, mającym na celu wprowadzenie tańca do edukacji programów szkolnych uczniów młodszych klas szkoły podstawowej, a także uczniów w wieku dojrzewania.

            Realizacja projektu wpisuje się w nieustannie podejmowane przez Lubelski Teatr Tańca działań na rzecz edukacji tanecznej w Lublinie i w Polsce. Realizatorzy (pedagodzy, tancerze i choreografowie) poszukują nowych rozwiązań, aby dotrzeć do jak największej grupy młodych odbiorców oraz by wypracować rozwiązania, które najlepiej będą się sprawdzały przy wprowadzaniu zajęć tanecznych w systemie szkolnym. Podstawą do prowadzenia zajęć są nowatorskie założenia sztuki tańca współczesnego i teatru tańca, uzupełnione poznawaniem elementów innych dziedzin sztuki i innych obszarów tańca jak m.in. taniec dawny, taniec klasyczny, taniec narodowy i regionalny czy hip hop.

            Propozycja poznawania tańca obejmuje CAŁE KLASY UCZNIÓW lubelskich szkół publicznych w terminie październik – grudzień 2021. Kluczowe dla projektu jest zaplanowanie kontynuacji zajęć w roku 2022.

            Poprzez ćwiczenia i kreatywne działania ruchowe i odkrywanie możliwości własnego ciała i wyobraźni zostaną przekazane treści, przedstawiające taniec jako sztukę, a także jako podstawę zdrowego i aktywnego trybu życia, mającego jednocześnie kluczowe znaczenie dla psychiki człowieka, szczególnie po czasie izolacji społecznej i zatrzymania naturalnego rytmu funkcjonowania. Forma twórczych warsztatów tanecznych będzie służyła więc także integracji grup oraz ma za zadanie działać wspomagająco na procesy uczenia się, m.in na koordynację ruchową i świadomość ciała, mające znaczenie dla zdrowej postawy. Zajęcia będą łączone z treściami nauczania, będziemy szukać zależności pomiędzy ruchem, a zagadnieniami dydaktyczno-wychowawczymi np. językiem polskim czy przyrodą. Warsztaty będą wzbogacone o spotkania z artystami sztuki tańca, zajęcia integrujące ruch z działaniami plastycznymi, dźwiękowymi, performatywnymi. Dopełnieniem tanecznych zajęć warsztatowych będą elementy teoretyczne przygotowujące do oglądania sztuki tańca.

          Organizatorom projektu zależy, aby wśród różnorodnych bodźców kształtujących osobowość młodego człowieka znalazł się także taniec, za pomocą którego możliwe jest realizowanie wielu celów edukacyjnych i wychowawczych. Istotne jest skorelowanie tańca z innymi dziedzinami nauki i sztuki.

           Program zakłada uczestniczenie całych klas dzieci, które poznają siebie wzajemnie, uczą się form porozumiewania ze sobą, zasad i norm współpracy i dobrego komunikowania się i dlatego jest to najlepszy moment na uwrażliwienie, integrację grupy, dialog, obserwację i współpracę w grupie. Istotne jest rozwijanie świadomości i wyobraźni młodych ludzi, którzy w przyszłości będą kształtować i kreować naszą rzeczywistość. Jako pedagogom tańca zależy nam więc na tym, aby rosło pokolenie ludzi wrażliwych, otwartych, odpowiedzialnych i twórczych. W tym pierwszym okresie nauki, wchodzenia w struktury funkcjonowania w społeczeństwie, dzieci poznając taniec, mogą w przyszłości dysponować tą wiedzą i mają podstawy do rozwinięcia zainteresowań w pasję.

                                                                              

A4 Infociacho