Kalendarz roku szkolnego
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, ustalone w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim:

- 12 listopada 2021 r.

- 7 stycznia 2022 r.

- 2 maja 2022 r.

- 24, 25, 26 maja 2022 r. - dni wolne dla klas 1-7, klasy 8 piszą egzamin ósmoklasisty

- 27 maja 2022 r.

- 17 czerwca 2022 r.

A4 Infociacho