Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Uprzejmie informuję, że od dnia 01.11.2021 r. w naszej szkole zostanie wznowiona fluoryzacja (1 x na 6 tygodni) w klasach I-VI. W sytuacji, gdy rodzice/opiekunowie nie wyrażają zgody na przeprowadzenie fluoryzacji z powodu pandemii koronawirusa proszę o zgłoszenie sprzeciwu na piśmie i przekazanie wychowawcy.

Pielęgniarka szkolna

Beata Hołowiecka

 

Wzór:

Nie wyrażam zgody na przeprowadzenie fluoryzacji u mojego syna/córki ............................................................................... w czasie pandemii koronawirusa w roku szkolnym 2021/2022.

 

Data...........................                                                                                                                                                                     

Podpis rodzica/opiekuna

A4 Infociacho