Archiwum sprawozdawczości
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

 

ZDROWIE PSYCHICZNE, SPOŁECZNE I DUCHOWE

 

Nazwa działania

 

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

Udział w konkursie „Kartka Świąteczna”

Konkurs organizowany przez wychowawców świetlicy szkolnej dla uczniów klas I- III naszej szkoły. Zadaniem uczestników było przygotowanie kartki świątecznej.

uczniowie klas I- III

grudzień 2020

Mini projekt „Mały Książę”

Zadaniem uczniów było wybranie sentencji z lektury „Mały Książę” ciekawych sentencji, które ich zdaniem mogłyby pełnić rolę wskazówek życiowych i zaprezentowanie ich w ciekawej formie.

uczniowie klasy VII c

 grudzien 2020

 Projekt „Zainspiruj nas czytelniczo”

Uczniowie naszej szkoły zamieszczają na stronie Padlet swoje rekomendacje i recenzje przeczytanych książek.

uczniowie klas

V- VI

cały rok szkolny 

Zwierzęta naszymi przyjaciółmi

Uczniowie w ramach rozważań wokół tematu ,,Zwierzęta naszymi przyjaciółmi’’ prezentowali swoje zwierzęta domowe i udowadniali , że potrafią się nimi opiekować. Poznali bohaterów lektury M. Pałasza ,,Sposób na Elfa’’. Przeprowadzili wywiad on-line z wolontariuszką Radzyńskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt panią Katarzyną Drewiecką. Wykonali kota i psa z różnych materiałów. Na koniec rozważań o zwierzętach zaprezentowali scenki dramowe nt. ,,Jak pies z kotem…’’

uczniowie klasy III b

 I semestr

Projekt  „Modnie czy wygodnie.”

Hasło przewodnie projektu brzmiało- „Nie warto bezmyślnie gonić za modą bo nie szata zdobi człowieka.” Zadaniem uczniów było zaprojektowanie ubrań na różne okazje, z uwzględnieniem zasady, że  każdy ma prawo nosić takie ubrania, jakie mu się podobają, jakie lubi, w jakich mu jest wygodnie. Ważne, żeby były porządne i czyste dobrane do okoliczności, pory roku i pogody.

uczniowie

klasy II a

I semestr 

Projekt „Mam talent”

Zadaniem uczniów było zaprezentowanie swojego talentu. Z prezentacji powstały materiały wideo.

klasa III b

I semestr 

Udział w akcji „Szkoła pamięta”

Akcja ma na celu upamiętnianie ważnych rocznic i wydarzeń historycznych. Zwraca uwagę na historię małych ojczyzn oraz pamięci o lokalnych bohaterach.

Uczniowie w ramach akcji przygotowywali m. in. prace plastyczne.

cała społeczność szkolna

rok szkolny 2020/2021

Udział w akcji „Razem na święta”

Akcja ma na celu pomoc innym w okresie świątecznym.

uczniowie klas I- VIII

Udział w akcji „Szkoła do hymnu”

8 listopada o godzinie 11.11  uczniowie naszej szkoły odśpiewali cztery zwrotki hymnu narodowego. Wydarzenie odbyło się online.

uczniowie klas I- VIII, nauczyciele

8 listopada 2020

Udział w konkursie „Laurka dla ojczyzny”

Zadaniem uczniów było wykonanie laurki dla ojczyzny z okazji 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

uczniowie klas I- III

listopad 2020

Udział w konkursie „List do niepodległej”

Uczniowie przygotowali prace literackie pt. „List do niepodległej”

uczniowie klas IV- VI

listopad 2020

Udział w projekcie „Mała książka- wielki człowiek”.

Jest to projekt czytelniczy organizowany w ramach kampanii społecznej Instytutu Książki, której celem jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci. Projekt realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczniowie otrzymali wyprawkę, a w niej: książkę „Pierwsze abecadło”, broszurę „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem”, oraz plakat „Kreatywny alfabet”.

uczniowie klasy I

 I semestr

Udział w obchodach Dnia Papieskiego

Wydarzenie organizowane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia . Uczniowie należący do Szkolnego Koła Wolontariatu zbierali fundusze na stypendia dla ubogiej młodzieży z małych miejscowości.

uczniowie klas I- VIII

październik 2020

Szkolenie „Przemocy NIE”- online

Szkolenie realizowane z udziałem Straży Miejskiej. Miało na celu wyposażenie uczniów w umiejętność radzenia sobie z przemocą doświadczaną przez uczniów w szkole i grupie rówieśniczej.

uczniowie klas VII i VIII

10 grudnia

2020

Szkolenie pt. „Cyberprzemoc”

Szkolenie realizowane z udziałem Straży Miejskiej. Celem szkolenia było uświadomienie uczniom, że cyberprzemoc jest rodzajem przemocy, szczególnie okrutnej i niszczącej życie ofiary. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z sylwetką osoby, która taką przemoc stosuje oraz uświadomić sobie, że sprawca jest często nieszczęśliwy i sam doświadcza przemocy ze strony innych.

uczniowie klas VI i VII

27 stycznia 2021 r.

Szkolenie pt. „Bądź kumplem, nie dokuczaj”.

Szkolenie realizowane z udziałem Straży Miejskiej. Celem szkolenia było rozwijanie postawy koleżeńskiej wśród uczniów, uświadamianie ich jakie są skutki dokuczania słabszym”.

uczniowie klas IV i V

27 stycznia 2021 r.

Realizacja ciekawych lekcji wychowawczych.

- Tworzenie recepty na smutek.

- Ustalenie cech dobrego kolegi, dobrej koleżanki. Skarżepyta, skarżenie- zdefiniowanie pojęcia. Ustalenie różnicy między skarżeniem a informowaniem o zagrożeniu.

 - Rola dziecka w rodzinie- domowe obowiązki. Kształtowanie prawidłowych postaw. 

- Co mieszka w naszych sercach?- tworzenie klasowego serca miłości i dobroci.

- Układanie klasowego kodeksu rycerskiego. Stosowanie ideałów rycerskich w życiu klasowym i osobistym.

- WARTO POMAGAĆ - rozważania wokół tematu zajęć.

- Układanie i zapisywanie kodeksu dobrego kibica. Kształtowanie właściwych postaw.

- Rozmowa o tolerancji wobec odmienności innych ludzi na podstawie tekstu ,,Inni'' oraz własnych doświadczeń.

- Rozmowa o wartości pieniądza i jego znaczeniu w życiu codziennym. Uwrażliwienie na potrzebę pomagania osobom potrzebującym. Empatia.

uczniowie klasy III b

I semestr

Współpraca z Akademią Przyszłości Stowarzyszenia Wiosna

Program polegający na wspieraniu ucznia przez wolontariusza podczas cotygodniowych spotkań. Zajęcia mają na celu pomoc uczniom w osiąganiu sukcesów, przezwyciężaniu trudności i rozbudzanie motywacji.

zakwalifikowani uczniowie z klas I- IV

cały rok szkolny

”Bez złości mamy więcej radości. Jestem dobrym kolegą, jestem dobrą koleżanką.”

Zajęcia prowadzone w świetlicy szkolnej.

Zajęcia tematyczne: Co to znaczy być dobrym kolegą, dobra koleżanką. Znaczenie słów: proszę, dziękuję, przepraszam. Kształtowanie postaw koleżeństwa.  Pogadanki na temat przeciwdziałaniu konfliktom między uczniami.

uczniowie z klas I- IV uczęszczające do świetlicy szkolnej

I semestr

„Razem raźniej”

Projekt realizowany w klasie VII a. Polega na pomocy uczniom przez uczniów. Spotkania organizowane stacjonarnie w szkole, ale też w formie online za pośrednictwem platformy Teams.

uczniowie klasy VII a

II semestr roku szkolnego 2020/2021

„Łączy nas przyjaźń”

Konkurs plastyczny zorganizowany we współpracy ze Strażą Miejską w Lublinie. Zadanie polegało na przygotowaniu kolażu na temat przyjaźni.

uczniowie klas III- VII

luty- maj 2021

„Rodzinne czytanie”

Konkurs plastyczno-literacki, skierowany do uczniów i ich rodziców. Edycja oparta o opracowanie „12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o wartościach.”

uczniowie klas I- IV we współpracy z rodzicami

maj- czerwiec 2021

„Zaświeć się na niebiesko”

Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Uczniowie integrują się ubierając na niebiesko. Działanie obejmuje także kolportaż materiałów edukacyjnych na temat autyzmu.

całą społeczność szkolna

marzec/kwiecień 2021

Higiena układu nerwowego- stres.

Zajęcia profilaktyczne realizowane podczas lekcji biologii.

uczniowie z klasy 7 a, 7 b, 7 c

marzec 2021

Higiena układu nerwowego- uzależnienia.

uczniowie z klasy 7 a, 7 b, 7 c

marzec 2021

„Książki są lustrem, widzisz w nich tylko to co masz już w sobie”

Udział uczniów w wojewódzkim konkursie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 30 w Lublinie z Okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2021. Uczennica klasy VII b zajęła III miejsce.

uczniowie klas IV- VII

kwiecień 2021

„Kocham i wspieram- rodzicielskie SOS w czasie pandemii.”

Konferencja online organizowana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Celem konferencji było przybliżenie rodzicom zagadnień dotyczących przyjaznej komunikacji, aktywnego słuchania i uważności w kontakcie z dziećmi.

rodzice

31 maja 2021

„Młodzi Patrioci 2021”

Udział uczniów w wojewódzkim konkursie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej. Wśród wyróżnionych znalazła się uczennica naszej szkoły.

uczniowie klas I- VIII podzieleni na 3 kategorie

kwiecień 2021

Żywe lekcje historii i patriotyzmu.

28 kwietnia gościł w murach naszej szkoły Pan Lech Marczak, Prezes Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej. Nasz gość spotkał się online z uczniami klas V- VII. W czasie spotkania opowiedział o losach partyzantów Aleksandra  Sarkisowa- Szarugi.

uczniowie klas V- VII

28 kwietnia 2021

27 kwietnia odwiedził nas Kapitan Jan Gromadzki- żołnierz AK WiN, partyzant oddziału Zdzisława Brońskiego „Uskok”. Nasz patron w czasie lekcji online spotkał się z uczniami klas IV- VIII.

uczniowie klas IV- VIII

27 kwietnia

Udział w akcji „Szkoła pamięta”

Akcja ma na celu upamiętnianie ważnych rocznic i wydarzeń historycznych. Zwraca uwagę na historię małych ojczyzn oraz pamięci o lokalnych bohaterach.

Uczniowie w ramach akcji przygotowywali m. in. prace plastyczne.

cała społeczność szkolna

rok szkolny 2020/2021

„Rodzic pierwszym doradcą”

Spotkanie online służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia.

rodzice uczniów klas VIII

20 kwietnia 2021

„Lubelski Konkurs Samorządowy- 30 lat samorządności.”

Wydarzenie zorganizowane przez Lubelską Ligę Gier Miejskich.

uczniowie klas VII i VIII

marzec, kwiecień 2021

„Bądź niebieski”

Akcja mająca na celu rozwój tolerancji i podniesienie poziomu wiedzy na temat autyzmu poprzez udostępnienie społeczności szkolnej materiałów edukacyjnych w postaci filmów, literatury, przydatnych linków.

cała społeczność szkolna

2 kwietnia 2021

„Między nami graczami.”

Spotkanie online z Panem Adamem Kwapińskim twórcą gier planszowych. Celem spotkania było zachęcenie uczniów do konstruktywnego spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań.

uczniowie klas IV-VI

25 marca

„Tydzień zawodów- strzał w 10!”

Wydarzenie organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty mające na celu pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia uczniom klas VII i VIII.

W ramach akcji był uruchomiony telefoniczny dyżur doradcy zawodowego.

uczniowie klas VII- VIII oraz  ich rodzice

22-26 marca 2021

Wsparcie merytoryczne i emocjonalne uczniów w czasie pandemii.

Zamieszczanie na stronie szkoły artykułów, których celem jest wsparcie psychiczne uczniów i rodziców w czasie pandemii oraz przekazanie wskazówek ułatwiających organizację pracy.

Przykładowe artykuły: „Pierwsza pomoc emocjonalna- co warto, aby wiedział rodzic.”, „Sposoby na prokrastynację i organizację nauki podczas edukacji zdalnej.”

cała społeczność szkolna

cały rok szkolny

ROK SZKOLNY 2019/2020

ZDROWIE PSYCHICZNE, SPOŁECZNE I DUCHOWE

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

Udział w interaktywnym spektaklu pt. „ Damy, smoki i rycerze”

 

Przesłanie płynące ze sztuki to szacunek wobec inności i zmaganie się ze stereotypami powtarzanymi bezmyślnie przez pokolenia, afirmacja życia, odkrywanie swoich talentów.

uczniowie klasy

II a

 

II semestr

Udział w konkursie „Kartka Świąteczna”

Konkurs organizowany przez wychowawców świetlicy szkolnej dla uczniów klas I- III naszej szkoły. Zadaniem uczestników było przygotowanie kartki świątecznej.

uczniowie klas I- III

grudzień 2020

„Różni a tacy sami”

Tydzień tolerancji.

uczniowie klasy

 II b

1-7 czerwca 2020

„Rozpoznawanie wybranych praw dzieci i dorosłych”

Rozmowa o konieczności przestrzegania prawa i wywiązywania się z obowiązków wynikających z przysługujących praw. Na podstawie książki M. Terlikowskiej „Drzewo do samego nieba”.

uczniowie klasy III a

czerwiec 2020

Uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, lokalnego, szkolnego

Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, rozwijanie postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu oraz poszanowania innych kultur, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi formami sztuki ( współpraca z MDK nr 2, Domem Słów-współpraca z Teatrem NN Brama Grodzka, Miejską Biblioteką Publiczną Filia nr 4 ul. Rynek 11 , Biblioteką Pedagogiczną)

uczniowie klas

 I- VIII

cały rok szkolny

Trening relaksacyjny Shultza

Trening relaksacyjny w formie filmu.

uczniowie klasy IV a

kwiecień 2020

Wolontariat szkolny

Grupa wolontariacka bierze udział w akcjach pomocowych, zbiórkach pieniędzy, organizacji kiermaszy i innych wydarzeniach związanych z działalnością dobroczynna.

uczniowie klas IV- VIII

okres nauki stacjonarnej

Udział w akcji charytatywnej na rzecz osób bezdomnych.

Zorganizowanie i przeprowadzenie przez uczniów akcji zbierania darów na rzecz osób bezdomnych.

VII a

luty 2020

„O niepełnosprawności”

Warsztaty przeprowadzone w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej

VII a

luty 2020

Udział w akcji „Szkoła pamięta”

Akcja ma na celu upamiętnianie ważnych rocznic i wydarzeń historycznych. Zwraca uwagę na historię małych ojczyzn oraz pamięci o lokalnych bohaterach.

Uczniowie w ramach akcji m. in. wraz z wychowawcami odwiedzali cmentarze.

uczniowie klas

 I- VIII

listopad 2020

Udział w obchodach Dnia Papieskiego

Wydarzenie organizowane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia . Uczniowie należący do Szkolnego Koła Wolontariatu zbierali fundusze na stypendia dla ubogiej młodzieży z małych miejscowości.

cała społeczność szkolna

październik 2019

Pomoc zwierzętom.

Udział w zbiórkach na rzecz schronisk dla zwierząt w Lublinie i Krzesimowie.

całą społeczność szkolna

I semestr

"Twórcze myślenie jest w cenie. O kreatywności słów kilka"

Zajęcia organizowane w ramach XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki

klasa VIII a

wrzesień 2019

"Komunikacja niewerbalna w służbie tajnym agentom. Rozpoznawanie emocji na podstawie mowy ciała"

Zajęcia organizowane w ramach XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki

klasa VIII a

wrzesień 2019

"Styl poznawczy a wybór dalszego kierunku kształcenia”.

Zajęcia organizowane w ramach XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki

klasa VIII a

wrzesień 2019

"Lublin moje miasto - moja mała Ojczyzna"

Projekt mający na celu rozwijanie patriotyzmu lokalnego.

uczniowie klasy III b

I semestr

Spotkanie z podróżnikiem Samuelem Kępskim

Wysłuchanie przez uczniów opowieści o podróży do Japonii. Kształtowanie postawy ciekawości świata, szacunku do odmienności, różnorodności.

uczniowie klasy IV a, VII a

6 lutego 2020

Współpraca z Akademią Przyszłości Stowarzyszenia Wiosna

Program polegający na wspieraniu ucznia przez wolontariusza podczas cotygodniowych spotkań. Zajęcia mają na celu pomoc uczniom w osiąganiu sukcesów, przezwyciężaniu trudności i rozbudzanie motywacji.

zakwalifikowani uczniowie z klas I- IV

cały rok szkolny

”Bez złości mamy więcej radości. Jestem dobrym kolegą, jestem dobrą koleżanką.”

Zajęcia prowadzone w świetlicy szkolnej.

Zajęcia tematyczne: Co to znaczy być dobrym kolegą, dobra koleżanką. Znaczenie słów: proszę, dziękuję, przepraszam. Kształtowanie postaw koleżeństwa.  Pogadanki na temat przeciwdziałaniu konfliktom między uczniami.

uczniowie z klas I- IV uczęszczający do świetlicy szkolnej

cały rok szkolny

Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej

Udział uczniów w sesji historycznej pt. „Bohaterowie tacy jak Wy” organizowanym w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

uczniowie klas VII- VIII

marzec 2020

„Polska- nasza Ojczyzna”

Konkurs recytatorski poezji patriotycznej dla uczniów klas I- IV.

uczniowie klas I- IV

listopad 2019

„Historia Polski w poezji”

Konkurs recytatorski poezji patriotycznej dla uczniów klas V- VIII.

uczniowie klas V- VIII

listopad 2019

„Drzewo życzliwości”

Działanie przeprowadzone w ramach Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Polegało na udekorowaniu szkoły cytatami podejmującymi temat życzliwości. Uczniowie klas I-III przygotowały „Drzewo życzliwości”, którego listki zawierały miłe słowa kierowane do kolegi/koleżanki.

uczniowie klas I- VIII

listopad 2019

Współpraca ze Specjalistyczną Poradnią Zawodową w Lublinie

Zajęcia dla uczniów z doradztwa zawodowego. Konsultacje dla rodziców.

uczniowie klas VII- VIII

cały rok szkolny

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 ZDROWIE PSYCHICZNE, SPOŁECZNE I DUCHOWE 

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

Diagnozowanie zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Przeprowadzenie badania ankietowego diagnozującego  czynniki ryzyka i chroniące przez zażywaniem substancji psychoaktywnych przez uczniów. Badaniem objęto nauczycieli

nauczyciele

wrzesień 2018

Współpraca z Akademią Przyszłości Stowarzyszenia Wiosna

Program polegający na wspieraniu ucznia przez wolontariusza podczas cotygodniowych spotkań. Zajęcia mają na celu pomoc uczniom w osiąganiu sukcesów, przezwyciężaniu trudności i rozbudzanie motywacji.

15 uczniów z klas I- III

rok szkolny 2018/2019

Edukacja dotycząca szkodliwości nikotyny, alkoholu, napojów energetyzujących.

Rozpowszechnianie informacji za pomocą gazetek ściennych, pogadanek, filmów edukacyjnych.

uczniowie oddziału „0” i klas I- VIII

rok szkolny 2018/2019

Profilaktyka palenia papierosów. Prelekcja przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej

Pani Renata Bezłada  z PSSE w Lublinie przeprowadziła zajęcia dla najstarszych uczniów naszej szkoły z zakresu profilaktyki nikotynowej.

uczniowie klas VIII a i VIII b

20 maja 2019

Rozwijanie dobrej praktyki jaką jest czytelnictwo- konkurs „Rodzinne czytanie”

„Rodzinne czytanie” to konkurs literacko - plastyczny skierowany do uczniów naszej szkoły, ale także angażujący rodziców. W tym roku wyjątkowa,  trzecia już edycja, została poświęcona 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

uczniowie oddziału 0 i klas I- VIII

listopad 2018

 Zajęcia „Gospodarowanie czasem”

Zajęcia prowadzone przez wychowawców, wdrażające uczniów do efektywnego gospodarowania czasem i przezwyciężania prokrastynacji.

uczniowie klas I- III

rok szkolny 2018/2019

Cykl zajęć „Bajki z morałem”

Zajęcia  prowadzone w świetlicy szkolnej oraz w czasie pracy  w klasie,  z wychowawcą. Polegają na czytaniu dzieciom bajek oraz wspólnym omawianiu płynącego z nich morału.

uczniowie klas I- III

rok szkolny 2018/2019

„Wspólnie czytamy najmłodszym”

Członkowie „Klubu czytelnika” w ramach wolontariatu szkolnego czytają najmłodszym- uczniom z oddziału 0 oraz przedszkolakom z Przedszkola nr 4. Inicjatywa ma na celu przekazywanie pozytywnych wzorców najmłodszym przez starszych kolegów oraz integrację społeczności szkolnej.

uczniowie z klasy VI b

rok szkolny 2018/2019

Udział w „Korowodzie międzypokoleniowym”

Inicjatywa kończąca „Tydzień dialogu międzypokoleniowego”. Nasi uczniowie byli jedną z najliczniejszych reprezentacji szkolnych. Działanie to miało na celu rozbudzanie poczucia tożsamości lokalnej oraz integracji międzypokoleniowej.

uczniowie z klas 0- IV

25 kwietnia 2019

„Higiena zdrowia psychicznego” - prelekcja

p. Ireneusz Siudem

Prelekcja skierowana do rodziców i nauczycieli. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na istotę odpoczynku w życiu ucznia, szczególnie tego aktywnego. Prelegent zwrócił także uwagę na istotę  poprawnych relacji rodzica z dzieckiem oraz udzielił wskazówek jak taki kontakt budować.

 rodzice uczniów

22-23 stycznia 2019 r.

„Higiena zdrowia psychicznego”- warsztaty

p. Justyna Rynkiewicz

Warsztaty dla uczniów podejmujące tematykę istoty zachowania równowagi pracy i odpoczynku w życiu ucznia, oraz zachowania poprawnych relacji społecznych dla naszego zdrowia psychicznego.

uczniowie klas V b, VI a, VII a, VII b

13-14 grudnia 2018 r.

„SP 24 dla Niepodległej”

Uroczysta akademia podsumowująca szereg działań i przedsięwzięć upamiętniających 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, którą swoją obecnością uświetnili Patroni Szkoły - Partyzanci Lubelszczyzny i przewodnicząca Rady Rodziców. O godzinie 11:11 cała społeczność szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi, pracownikami administracji i obsługi oraz obecnymi rodzicami odśpiewała 4 zwrotki hymnu "Mazurka Dąbrowskiego". Byliśmy jedną z 24 tysięcy szkół w Polsce, która wzięła udział w ogólnopolskim projekcie "Hymn dla Niepodległej".

cała społeczność szkolna i przyjaciele szkoły

9 listopada 2018

Wystawa biblioteczna "Poczytaj o Niepodlwgłej- literaturahistoryczna w naszej bibliotece".

Wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć bardzo wiele ciekawych, pięknych i bardzo wartościowych wydań literatury historycznej. Zaprezentowano książki opisujące dzieje naszego kraju, życie i osiągnięcia wybitnych Polaków, a nawet gry i filmy edukacyjne poświęcone dziejom Polski.  Wystawa prezentowała księgozbiór historyczny przeznaczony dla uczniów klas I-III oraz dla uczniów klas IV-VIII i cieszyła się dużym zainteresowaniem.

uczniowie klas I- VIII, rodzice, nauczyciele

6- 7 listopada 2018

II Dzień z Biblioteką- uroczystość poświęcona obchodom 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę

 W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Pani Luiza Kawka z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, Dyrekcja szkoły, rodzice, uczniowie i nauczyciele. Rozpoczęliśmy uroczystym pasowaniem na czytelnika uczniów klasy I a i I b.  Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie „Słowo dla Niepodległej” nawiązujące do 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. W przedstawieniu uczestniczyli uczniowie kl. I, V i VII.    Następnie uczniowie klas młodszych wzięli udział w konkursie recytatorskim poezji patriotycznej dla klas I-IV pt. „Polska – nasza Ojczyzna”. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w nim udział aż 58 uczniów. Ostatnim punktem uroczystości był konkurs recytatorski dla klas V-VIII pt. „Historia Polski w poezji”, w którym wzięło udział 14 uczniów.

uczniowie klas I- VIII, rodzice i nauczyciele

22 listopada 2018

IV Rajd Pieszy im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis”

Uczestnicy Rajdu pokonali 11-kilometrową trasę, odwiedzili miejsca związane z historią „Visa” i z polskim podziemiem niepodległościowym, tablice i pomniki pamiątkowe w kościele i na rynku w Janowie Lubelskim. Mieli również okazję zobaczyć dom rodzinny Wincentego Sowy i wysłuchać wspomnień jego siostry podczas połączenia telefonicznego. Była to niezapomniana żywa lekcja historii.

uczniowie klas VI i VII z wychowawcami

12 grudnia 2018 r.

„100 kolorowanek na 100-lecie Niepodległości Polski”.

Inicjatywa polegała na zbieraniu przez społeczność szkolną kolorowanek, które zostały przekazane przez klasę III b wraz z wychowawcą do Hospicjum im. „Małego Księcia” w Lublinie. Akcja miała na celu uwrażliwienie uczniów na problemy i potrzeby innych dzieci.

cała społeczność szkolna z inicjatywy uczniów i wychowawcy klasy III b

wrzesień- listopad

2018 r.

 

"Harcerze. W 100 lecie Odzyskania Niepodległości"

 Zajęcia organizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką. Były poświęcone "Harcerzom. W 100 lecie Odzyskania Niepodległości". Uczniowie obejrzeli wystawę i poznali historię harcerstwa polskiego. Następnie pod okiem pani Joanny i pani Magdy wykonali Kokardy Narodowe.

uczniowie z klasy III b

uczniowie z klasy II a

18 października 2018

15 listopada 2018

„Lublin oczami dziecka”

Międzyszkolny konkurs poetycki, akcentujący 450- lecie Unii Lubelskiej. Adresowany do uczniów Szkół Podstawowych Lublina. Organizowany przez bibliotekę szkolną.

uczniowie klas I- IVuczniowie klasV- VIII

marzec- czerwiec 2019

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Rysa”

Prelekcja dla rodziców i nauczycieli. Przedstawienie oferty stowarzyszenia, zachęcenie do współpracy w celu pomocy uczniom, którzy potrzebują wsparcia  w zakresie m. in. pomocy prawnej, psychologiczno- pedagogicznej, doradztwa zawodowego.

rodzice uczniów z klas IV- VIII

7 listopada 2018

Spotkanie z doradcą zawodowym-  p. A. Wójtowicz

Spotkanie miało charakter informacyjno- konsultacyjny. Uczniowie oprócz wysłuchania prelegenta, mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

uczniowie klas IV- VIII

20 marca 2019

Targi Ochrony Granic- Dni Otwarte

W ramach doradztwa zawodowego uczniowie wzięli udział w Dniach Otwartych Targów Ochrony Granic. Na stoiskach przygotowanych przez różne służby mundurowe można było dowiedzieć się jakie warunki trzeba spełnić , aby ubiegać się o pracę w służbach oraz jak wyglądają poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego.

uczniowie klasy IV a

25 października 2018

ROK SZKOLNY 2017/2018 

ZDROWIE PSYCHICZNE, SPOŁECZNE I DUCHOWE

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

Edukacja dotycząca szkodliwości nikotyny, alkoholu, napojów energetyzujących.

Rozpowszechnianie informacji za pomocą gazetek ściennych, pogadanek, filmów edukacyjnych.

uczniowie oddziału
0 i klas I - VII

rok szkolny 2017/2018

Diagnozowanie zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Przeprowadzenie badania ankietowego diagnozującego czynniki ryzyka i chroniące przez zażywaniem substancji psychoaktywnych przez uczniów. Badaniem objęto uczniów i rodziców.

uczniowie klas
V - VII
rodzice uczniów
z klas I - VII

styczeń 2018

Debata profilaktyczno- wychowawcza "Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie".

Program ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń zdrowotnych, konsekwencji prawnych i społecznych wynikających z sięgania po używki. Działanie było realizowane we współpracy z Komendą Miejską Policji.

klasa VII b,
rodzice

13 kwietnia 2018

Realizacja programu "Nie spal się na starcie".

Program Fundacji Aflofarm, realizowany przez wychowawców podczas godzin wychowawczych. Kampania polega na wyświetleniu filmu edukacyjnego i pogadance. Ma na celu powstrzymanie młodych ludzi przed sięgnięciem po pierwszego papierosa.

uczniowie
klas VII

20 kwietnia 2018

Współpraca z Akademią Przyszłości Stowarzyszenia Wiosna

Program polegający na wspieraniu ucznia przez wolontariusza podczas cotygodniowych spotkań. Zajęcia mają na celu pomoc uczniom w osiąganiu sukcesów, przezwyciężaniu trudności i rozbudzanie motywacji.

12 uczniów z klas I - V

rok szkolny 2017/2018

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

Zajęcia miały na celu wyposażanie uczniów w umiejętności z zakresu nazywania i rozpoznawania uczuć i emocji, skutecznej komunikacji, asertywności, empatii i współpracy.

klasy: I a, II a, II b, III c

październik 2017 - marzec 2018

Spektakl "Kuba i Buba czyli savoir vivre dla dzieci"

Spektakl w humorystyczny sposób uczy zasad dobrego wychowania.

uczniowie z klas 0 - I

16 października 2017

Spektakl "Karolcia. Historia o niebieskim koraliku."

Spektakl przekazuje uniwersalne wartości i uczy tego, że warto pomagać innym, a dawanie jest tak samo przyjemne, jak otrzymywanie.

uczniowie klas I - III

28 maja
2018

"Maska Lwa"

Cykl spotkań organizowanych przez "Dom Słów" Teatr NN. Celem warsztatów jest wyposażenie uczniów w umiejętność wyrażania emocji.

uczniowie klas I - III

II semestr roku szkolnego 2017/2018

"Savoir vivre dla dzieci" - konkurs

Konkurs zorganizowany przez wychowawców świetlicy dla uczniów klas II i III. Celem działania było zachęcenie uczniów do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania i poszerzania ich wiedzy na ten temat.

uczniowie klas II - III

10 kwietnia 2018

Realizacja programu "Bądź kumplem, nie dokuczaj" z udziałem Straży Miejskiej

Program porusza tematykę relacji koleżeńskich, negatywnego wpływu agresji na atmosferę w klasie oraz zalet płynących z bycia kumplem.

uczniowie z klasy I a i
I b

16 października
2017

Rozwijanie dobrej praktyki jaką jest czytelnictwo - konkurs "Rodzinne czytanie"

Edycja poświęcona 700-letniemu Lublinowi i Zbigniewowi Dmitrocy.

uczniowie oddziału 0 i klas I - III

listopad 2017

Prelekcja przedstawiciela policji p. Doroty Bieleckiej.

Prelekcja dla uczniów na temat agresji i przemocy rówieśniczej oraz bezpieczeństwa w szkole.

uczniowie
z klas IV

13 kwietnia 2018

Prelekcja prof. Agnieszki Lewickiej Zelent

Wykład i warsztaty poświęcone zagadnieniu mediacji w szkole.

rodzice i nauczyciele

Zajęcia "Gospodarowanie czasem"

Zajęcia prowadzone przez wychowawców, wdrażające uczniów do efektywnego gospodarowania czasem i przezwyciężania prokrastynacji.

uczniowie klas I - III

rok szkolny 2017/2018

Cykl zajęć "Bajki z morałem"

Zajęcia prowadzone w świetlicy szkolnej oraz w czasie pracy w klasie, z wychowawcą. Polegają na czytaniu dzieciom bajek oraz wspólnym omawianiu płynącego z nich morału.

uczniowie klas I - III

rok szkolny 2017/2018

"Wspólnie czytamy najmłodszym"

Członkowie "Klubu Czytelnika" w ramach wolontariatu szkolnego czytają najmłodszym - uczniom z oddziału 0 oraz przedszkolakom z Przedszkola nr 4. Inicjatywa ma na celu przekazywanie pozytywnych wzorców najmłodszym przez starszych kolegów oraz integrację społeczności szkolnej.

uczniowie z klas VI i VII

rok szkolny 2017/2018

Spektakl pt. "Ony"

Oglądanie spektaklu wychowawczo - profilaktycznego pt. "Ony", który wskazuje świat uczuć i emocji dziecka wychowywanego w rodzinie alkoholowej oraz jego trudną drogę do dorosłości.

uczniowie z klas V - VII

15 kwietnia
2018

Udział w "Korowodzie międzypokoleniowym"

Inicjatywa kończąca "Tydzień dialogu międzypokoleniowego". Nasi uczniowie byli jedną z najliczniejszych reprezentacji szkolnych. Działanie to miało na celu rozbudzanie poczucia tożsamości lokalnej oraz integracji międzypokoleniowej.

uczniowie z klas 0  - IV

27 kwietnia 2018

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

ZDROWIE PSYCHICZNE, SPOŁECZNE I DUCHOWE

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

"Edukacja dla rodziców"

Prelekcja dr I. Siudema dotycząca budowania właściwej relacji z dzieckiem, systemu wychowawczego oraz współczesnych zagrożeń utrudniających proces wychowawczy.

Rodzice i opiekunowie, nauczyciele

8 marca
2016

Tutoring szkolny

Tutoring to metoda edukacji zindywidualizowanej, opierająca się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem. Jest to proces nakierowany na integralny rozwój podopiecznego, obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy. Tutoring to metoda kształcenia i rozwijania osobowości ucznia, poprzez indywidualną relację z tutorem.

Klasy VI

II semestr
2015/2016

Program profilaktyczno – wychowawczy      „Spójrz inaczej”

Program profilaktyczny uczący dzieci rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności dobrego współżycia innymi  i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach tak, aby w przyszłości nie sięgać po środki uzależniające.

Klasy I - VI

Cały rok szkolny

Akademia Przyszłości-współpraca ze Stowarzyszeniem WIOSNA

Nowatorski projekt pomocy dzieciom, które nie radzą sobie z nauką, przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu. Każdy uczeń podczas cotygodniowych, indywidualnych, atrakcyjnych  zajęć, ćwiczy pod okiem swojego tutora (wolontariusza). Oprócz co tygodniowych zajęć w szkole, uczniowie uczestniczą również we wspólnych eventach. Dziecko dostaje własny Indeks Sukcesów, w którym tutor wpisuje każde nowe osiągnięcie dziecka. Uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce, odzyskują wiarę w siebie. W każdym roku z takiej formy pomocy korzysta 10 – 12 osób.

Klasy I - IV

Rodzice wytypowanych uczniów

Cały rok szkolny - raz w tyg. spotkanie z wolontariuszem + wspólne inicjatywy

Metody efektywnego uczenia się

Cykl zajęć wdrażających praktyczne sposoby korzystania z potencjału intelektualnego każdego ucznia wspomagające proces zdobywania wiedzy.

Klasy IV

I semestr
1 raz/tyg.

 „Trening umiejętności społecznych”

Program autorski - Zajęcia socjoterapeutyczne skierowane do uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także przejawiających negatywizm szkolny lub problemy adaptacyjne w zespole klasowym. Celem zajęć jest wyposażenie uczniów w umiejętności poprawiające  funkcjonowanie w środowisku szkolnym jak i pozaszkolnym.

Klasy  III - VI

Zajęcia dla jednej grupy trwają 1 semestr

Działalność szkolnej sekcji szachowej

Celem zajęć jest pogłębianie  umiejętności matematycznych uczniów szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.

Uczniowie klas I - III

1 godz./tyg

A4 Infociacho