Niwelowanie agresji i konfliktów uczniowskich
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w projekcie Razem Raźniej. Projekt ten wystartował w ubiegłym roku szkolnym, gdy czas pandemii i nauki zdalnej okazał się być dla niektórych z nas niemałym wyzwaniem. Wówczas uczniowie rozpoczęli wzajemną pomoc koleżeńską, przede wszystkim w zakresie przezwyciężania trudności edukacyjnych. W tym roku szkolnym kontynuujemy projekt w nowej odsłonie.

Nadal zachęcamy do wzajemnej pomocy w nauce np. poprzez przekazywanie lekcji uczniom nieobecnym w szkole, tłumaczenie trudniejszych treści i wspieranie w nadrabianiu zaległości szkolnych tych uczniów, którzy takiej pomocy potrzebują. Dodatkowo w tej edycji zachęcamy także do aktywności w budowaniu miłej atmosfery w klasie i szkole oraz pomocy koleżeńskiej w relacjach społecznych. Taka pomoc może być np. reakcją w sytuacji, gdy widzimy, że komuś dzieje się krzywda, ale może też polegać na wskazaniu drogi zagubionemu w korytarzach szkolnych młodszemu koledze.

Nasze sukcesy będziemy podsumowywać w ostatnim tygodniu każdego miesiąca. Wychowawca zbierze od uczniów informacje o tym w jaki sposób
w danym miejscu udzielali pomocy, ale też jakiej pomocy doświadczyli.

Zachęcamy do udziału. Razem zawsze raźniej!

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho