Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Procedury organizacji pracy SP 24 w Lublinie w roku szkolnym 2021/2022

1. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w roku szkolnym 2021/2022 - Pobierz->  Załącznik nr 1

 2.Procedura wejścia do budynku szkoły w SP 24 w roku szkolnym 2021/2022 - Pobierz>  Załącznik nr 2

3. Procedura organizacji zajęć w SP 24 w roku szkolnym 2021/2022 - Pobierz-> Załącznik nr 3

4. Procedura korzystania z obiadów w stołówce szkolnej SP 24 w roku szkolnym 2021/2022 - Pobierz-> Załącznik nr 4

5. Procedura pracy świetlicy szkolnej w SP 24 w roku szkolnym 2021/2022 - Pobierz-> Załącznik nr 5

6. Procedura pracy biblioteki szkolnej w SP 24 w roku szkolnym 2021/2022 - Pobierz -> Załącznik nr 6

7. Procedura na wypadek podejrzenia zakażeniem COVID-19 - Pobierz -> Załącznik nr 7

A4 Infociacho