Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

  1. W dniu 01.09.2021 r. w Archikatedrze Lubelskiej o godz. 9.00 zostanie odprawiona msza św. inaugurująca nowy rok szkolny, na którą serdecznie zapraszamy.
  1. Spotkania z wychowawcami klas w dniu 1.09.2021 r. odbędą się według poniższego harmonogramu (przydział sal wywieszony przy wejściu do budynku szkoły):

godz. 10.30 klasy I-III

godz. 11.00 klasy IV-VI

godz. 11.40 klasy VII-VIII   

  1. Uczniowie i rodzice zaopatrzeni w maseczki oczekują na wychowawcę przed wejściem do budynku szkoły od strony boiska. Wychowawca zaprowadza uczniów do wyznaczonej sali.
  2. Osoby wchodzące na teren szkoły podlegają mierzeniu temperatury, mają nałożone maseczki, dezynfekują ręce przed wejściem.
  3. Tylko uczniowie z klas pierwszych i czwartych mogą wejść na teren szkoły z jednym rodzicem/opiekunem.
  4. Po zakończonym spotkaniu wychowawca odprowadza uczniów do wyjścia od strony boiska.

A4 Infociacho