Osiągnięcia
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Miło nam poinformować, że uczennica klasy 7b Nina Butryn zajęła I miejsce w  VII Ogólnopolskim Konkursie Literacko – Plastycznym Poświęconym Bibliotekom Szkolnym ,,Moja przygoda w szkolnej bibliotece z Konstytucją 3 Maja” w kategorii – praca literacka.

Na konkurs zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie wpłynęło 88 prac plastycznych oraz 79 literackich z sześciu województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego.

Uczennicę przygotowywała pani Elżbieta Wróbel.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho