Działania innowacyjne i ciekawe lekcje
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Klasy profilowane - innowacja pedagogiczna.

Nowoczesne formy treningu z piłki siatkowej w wychowaniu fizycznym dla uczniów klas profilowanych w kontekście współpracy z Towarzystwem Piłki Siatkowej.

Piłka siatkowa to najpopularniejsza dyscyplina sportu w naszej szkole. Interesują się nią wszyscy. Chłopcy i dziewczęta każdą wolną chwilę spędzają na doskonaleniu umiejętności siatkarskich oraz podglądaniu swoich bliskich idoli w telewizji.

Zajęcia mają charakter treningu siatkarskiego i pozwalają uczniom na rozwinięcie w pełni swoich zainteresowań i umiejętności.

Głównym celem innowacji jest popularyzacja gry drużynowej, jaką jest siatkówka, ukazanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego z dala od nałogów oraz wychowania przez sport.

Zajęcia z piłki siatkowej są prowadzone dwa razy w tygodniu w klasach III - VIII. Przychodzą zarówno dzieci najbardziej utalentowane, jak i te mniej sprawne fizycznie, które ćwiczą systematycznie, poprawiają swoje umiejętności siatkarskie, a także swoją kondycję fizyczną.

Efekty pracy uczniów są wysokie. Uczniowie startują w zawodach w powiecie i województwie lubelskim uzyskując wysokie wyniki sportowe.

Sukcesy, jakie osiągają, sprawiają im radość, dowartościowują do dalszej pracy.

A4 Infociacho