Działania innowacyjne i ciekawe lekcje
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej, które będą realizowane w roku szkolnym 2019/20 w klasie I przez p. Monikę Mejer to:

  • ,,Czytanie i pisanie na wesoło’’
  • ,,Elementy zumby - kids czyli zajęcia sportowe przy muzyce.’’

Program  innowacyjny ,,Czytanie i pisanie na wesoło’’ skierowany jest do uczniów klasy I. Głównym celem jest poznanie zasad i utrwalenie reguł ortograficznych poprzez  zabawę, a sekretem efektywnego uczenia jest: doświadczyć, zobaczyć, dotknąć, przeżyć. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi poprzez gry, zabawy aby pobudzić aktywność uczniów. Jednocześnie wykorzystana zostanie nowa technologia informacyjna TiK w celu doskonalenia umiejętności. Będzie to jeden ze sposobów ułatwiającym opanowanie, utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości i opanowanie umiejętności kluczowych.

Zajęcia  odbywać  się  będą  2-3 razy w miesiącu po 40 min. w ramach dodatkowych zajęć wspierających uczniów.

Zajęcia będą prowadzone przez  wychowawcę klasy we  współpracy  z biblioteką szkolną. Miejscem realizacji programu będzie sala lekcyjna 25 oraz sala komputerowa.

Następna innowacją w edukacji wczesnoszkolnej jest taniec.

Taniec poprzez ruch jest nierozerwalną częścią wychowania fizycznego. Zajęcia rytmiczno-taneczne na lekcji wychowania fizycznego mają na celu poznawanie różnych form aktywności fizycznej: rozwijanie poczucia rytmu i estetyki ciała, kształtowanie ekspresji twórczej, rozwijanie kreatywności ucznia. W roku szkolnym 2019/20 innowacja ,,Elementy zumby - kids czyli zajęcia sportowe przy muzyce ‘’ jest skierowana  do uczniów klasy I. Zajęcia w klasie będą przeprowadzone 3 razy w miesiącu na zajęciach wychowania fizycznego.

                                                            Serdecznie zapraszam                                                                                            

                                                                                                           mgr Monika Mejer

A4 Infociacho