Działania innowacyjne i ciekawe lekcje
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I- IV wraz z rodzicami do udziału w IV edycji konkursu literacko- plastycznego pt. "Rodzinne czytanie".

 

Regulamin szkolnego konkursu

„Rodzinne czytanie”

Edycja IV- poświęcona wartościom, ze szczególnym zwróceniem uwagi na te, które są kluczowe w przyjaźni i budowaniu prawidłowych relacji koleżeńskich

 1. Organizator- Szkoła Podstawowa nr 24 w Lublinie- pedagog specjalny Magdalena Hładuniuk, pedagog szkolny Beata Stepanów
 2. Adresaci konkursu- uczniowie klas I - IV
 3. Cele konkursu:
 • kształtowanie systemu wartości,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • wyzwalanie twórczej ekspresji, kreatywności,
 • kultywowanie zamiłowania do czytania książek, rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, wspólnego czytania z dziećmi, omawiania przeczytanych utworów.
 1. Zasady uczestnictwa:
 • uczeń wybiera dowolny utwór z opracowania zbiorowego pt. „12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o wartościach.”, wyd. Publicat, rodzic czyta z dzieckiem wybrany tekst,
 • uczeń wykonuje pracę plastyczną- ilustrującą treść wybranego utworu oraz wspólnie z rodzicem przygotowuje krótkie streszczenie utworu (do 10 zdań – na osobnej kartce),
 • każda praca musi zawierać metryczkę, przyklejoną z tyłu pracy zawierającą: imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko rodzica, klasę ucznia, wiek ucznia oraz tytuł utworu wybranego przez uczestnika konkursu,
 • rodzic dołącza także zgodę na wykorzystanie danych osobowych i zamieszczenie sylwetki dziecka na stronie szkoły.
 1. Technika pracy plastycznej- dowolna, format-dowolny, streszczenie- do 10 zdań.
 2. Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, materiał użyty do prac.
 3. Termin składania prac: 31.05.2021 r.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej szkoły.

 

Opracowanie „12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o wartościach” jest też dostępnie na padlecie pod linkiem: https://padlet.com/maghlad14/ewnxmyn89p8utjct

Zapraszam do zabawy!!!

Szkolne wydarzenia

09 Cze 2023
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24 Cze 2023
Ferie letnie
24 Cze 2023
Ferie letnie
24 Cze 2023
Ferie letnie

A4 Infociacho