Działania innowacyjne i ciekawe lekcje
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I- IV wraz z rodzicami do udziału w IV edycji konkursu literacko- plastycznego pt. "Rodzinne czytanie".

 

Regulamin szkolnego konkursu

„Rodzinne czytanie”

Edycja IV- poświęcona wartościom, ze szczególnym zwróceniem uwagi na te, które są kluczowe w przyjaźni i budowaniu prawidłowych relacji koleżeńskich

 1. Organizator- Szkoła Podstawowa nr 24 w Lublinie- pedagog specjalny Magdalena Hładuniuk, pedagog szkolny Beata Stepanów
 2. Adresaci konkursu- uczniowie klas I - IV
 3. Cele konkursu:
 • kształtowanie systemu wartości,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • wyzwalanie twórczej ekspresji, kreatywności,
 • kultywowanie zamiłowania do czytania książek, rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, wspólnego czytania z dziećmi, omawiania przeczytanych utworów.
 1. Zasady uczestnictwa:
 • uczeń wybiera dowolny utwór z opracowania zbiorowego pt. „12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o wartościach.”, wyd. Publicat, rodzic czyta z dzieckiem wybrany tekst,
 • uczeń wykonuje pracę plastyczną- ilustrującą treść wybranego utworu oraz wspólnie z rodzicem przygotowuje krótkie streszczenie utworu (do 10 zdań – na osobnej kartce),
 • każda praca musi zawierać metryczkę, przyklejoną z tyłu pracy zawierającą: imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko rodzica, klasę ucznia, wiek ucznia oraz tytuł utworu wybranego przez uczestnika konkursu,
 • rodzic dołącza także zgodę na wykorzystanie danych osobowych i zamieszczenie sylwetki dziecka na stronie szkoły.
 1. Technika pracy plastycznej- dowolna, format-dowolny, streszczenie- do 10 zdań.
 2. Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, materiał użyty do prac.
 3. Termin składania prac: 31.05.2021 r.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej szkoły.

 

Opracowanie „12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o wartościach” jest też dostępnie na padlecie pod linkiem: https://padlet.com/maghlad14/ewnxmyn89p8utjct

Zapraszam do zabawy!!!

A4 Infociacho