Działania innowacyjne i ciekawe lekcje
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Konkurs skierowany jest do uczniów klas III- VII. Termin składania prac konkursowych mija 19 marca. Wszystkie potrzebne informacje dostępne są m. in. na padlecie pod linkiem https://padlet.com/maghlad14/Bookmarks

 

Regulamin konkursu

„Łączy nas przyjaźń”

 1. Organizator- Szkoła Podstawowa nr 24 w Lublinie- Magdalena Hładuniuk- pedagog specjalny we współpracy z Panią Sylwią Kuc zastępcą naczelnika zespołu szkolno- profilaktycznego Straży Miejskiej w Lublinie.
 2. Adresaci konkursu- uczniowie klas III- VII
 3. Cele konkursu:
 • ·kształtowanie postawy koleżeńskiej, opartej na postrzeganiu przyjaźni jako wartości,
 • ·rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • ·wyzwalanie twórczej ekspresji, kreatywności,
 1. Zasady uczestnictwa:
 • ·uczeń wykonuje pracę plastyczną- kolaż na temat przyjaźni, pozytywnych relacji koleżeńskich,
 • ·każda praca musi zawierać metryczkę, przyklejoną z tyłu pracy zawierającą: imię i nazwisko ucznia, klasę i wiek ucznia,
 • ·rodzic dołącza także zgodę na wykorzystanie danych osobowych i zamieszczenie sylwetki dziecka na stronie szkoły,
 • wykonaną pracę uczeń przekazuje wychowawcy lub zapakowaną w kopertę, opatrzoną podpisem „Konkurs- Łączy nas przyjaźń- pedagog” wrzuca do skrzynki z pocztą szkolną, która znajduje się w holu szkoły.
 1. Technika pracy plastycznej- kolaż wykonany ze zdjęć, wycinków z gazet, ilustracji i innych, dowolnych materiałów, format pracy- dowolny.
 2. Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, materiał użyty do prac.
 3. 7. Zasady oceny prac:
 • pracę oceniać będzie dwóch przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie i dwóch przedstawicieli Straży Miejskiej w Lublinie,
 • każda z czterech osób będzie mogła przyznać od 1 do 6 punktów, łącznie można zdobyć 24 punkty,
 • wygrywa osoba z największą liczbą punktów,
 • dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa,
 • najlepsze prace zostaną wyeksponowane w siedzibie Straży Miejskiej.

Termin składania prac: 19.03.2021 r.

Ogłoszenie wyników zostanie zamieszczone na stronie internetowej szkoły w terminie do 29.03.2021 r.

Zapraszamy do udziału!!

Szkolne wydarzenia

09 Cze 2023
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24 Cze 2023
Ferie letnie
24 Cze 2023
Ferie letnie
24 Cze 2023
Ferie letnie

A4 Infociacho