Ósmoklasiści
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Drodzy ósmoklasiści.

Poniżej przedstawiamy linki do informacji na stronie Lubelskiego Kuratora Oświaty dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

1) Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/2022 -> https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11090

2) Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022 -> https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

3) Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty -> https://kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_11088/zal/Zarz%B9dzenie%20nr%2024.pdf

4) Prezentacja "Kryteria wyboru szkoły ponadpodstawowej z perspektywy rodzica/opiekuna" pt:"Wspieram, nie wybieram..." przygotowana przez Panią Iwonę Lipiec doradcę zawodowego w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, konsultanta ds. doradztwa zawodowego w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli -> Prezentacja

A4 Infociacho