Wiadomości
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Depresja – poważna choroba, która dotyka nie tylko dorosłych, lecz także dzieci i młodzież. Jak ją rozpoznać? Jak pomagać?

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że depresję można rozpoznać u 0,3% dzieci w wieku przedszkolnym, 2% dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej i u 4–8% nastolatków. Około 25% osób dorosłych z zaburzeniami nastroju swoich pierwszych objawów depresji doświadczyło w okresie adolescencji. W przypadku dzieci jednakowo często chorują dziewczynki i chłopcy. U nastolatków diagnoza pojawia się częściej u dziewcząt. (Głos Pedagogiczny nr 101, Uczeń z objawami depresji Małgorzata Łuba)

Zapraszamy do zapoznania się z poradami opracowanymi przez psychologa p. Małgorzatę Łubę- certyfikowanego suicydologa oraz członka zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Poniżej zamieszczamy porady dot. wsparcia nastoletnich uczniów przez ich rodziców. Są tam też zamieszczone ważne i przydatne kontakty dla osób w kryzysie.

*Pierwsza pomoc emocjonalna -> Link 1

Zapraszamy też do lektury Poradnika dla Rodziców. Rola rodziny i osób bliskich w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestruktywnym u młodzieży. Autorami tej publikacji są: Krzysztof Szwajca, Milena Kansy, Piotr Kasprzak, Konrad Markiewicz, Marta Szwajca

* Poradnik dla Rodziców. Rola rodziny i osób bliskich w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestruktywnym u młodzież -> Link 2

 

A4 Infociacho