Samorząd szkolny
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

15 września 2020 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Kandydaci przedstawili się krótko i zaprezentowali swoje pomysły oraz propozycje działań.

Następnie przeprowadzono tajne głosowanie.

Reprezentantami uczniów naszej szkoły zostali:

Przewodniczący – Nina Butryn (klasa 7b)

Zastępca – Michalina Rozenbajgier (klasa 6a)

Sekretarz – Magdalena Kicia (klasa 6b)

Przewodniczący sekcji:

* informacyjna - Sandra Papiewska (klasa 4a)

* artystyczna – Lena Kudyk (klasa 8b)

* dziennikarska – Klaudia Włodarczyk (klasa 7a)

* sportowa – Karol Poleszak (klasa 8a)

* porządkowa – Natalia Brzezińska (klasa 6a)

NOWEJ RADZIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Opiekunowie Samorządu:

Marzena Witeska

Elżbieta Wróbel

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho