Wydarzenia biblioteczne
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Witamy naszych czytelników w roku szkolnym 2020/2021

Zapraszamy do szkolnej biblioteki od 1 września.

Biblioteka

 

Przypominamy o konieczności zwrotu zaległych podręczników oraz innych książek.

Za zgubione lub zniszczone podręczniki należy uiścić opłatę przelewem na konto szkoły. Kwotę do zapłaty oraz numer konta można uzyskać w bibliotece szkolnej oraz w księgowości.

Uczniowie mogą dokonywać zwrotów wypożyczonych podręczników oraz książek zostawiając je zapakowane i opisane (imię i nazwisko oraz klasa) w oznaczonym miejscu w bibliotece szkolnej.

Od 1 września 2020 biblioteka będzie działać zgodnie z wytycznymi MEN i GIS tak, aby zminimalizować zagrożenie zakażenia koronawirusem COVID-19, a jednocześnie umożliwić uczniom dostęp do książek w postaci tradycyjnej i oddanie wypożyczonych przed okresem kwarantanny.

 

ZASADY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE PANDEMII

 

  1. Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 – 16.30.
  2. W piątki biblioteka jest czynna w godzinach 7.30 – 15.30
  3. W bibliotece może przebywać maksymalnie trzech uczniów jednocześnie.
  4. Książki podaje bibliotekarz; ogranicza się dostęp uczniów do półek z książkami.
  5. Zwracane książki uczeń odkłada na specjalnie oznakowane miejsce w bibliotece.
  6. W celu ograniczenia czasu przebywania uczniów w bibliotece czytelnicy proszeni są zgłoszenie bibliotekarzowi tytułu i odbiór zamówienia w późniejszym terminie lub o zamawianie książek online .
  7. Działalność centrum multimedialnego jest ograniczona do dwóch stanowisk komputerowych.
  8. Dostęp do komputera otrzymuje osoba, która wcześniej ustaliła to z nauczycielem biblioteki.

                                   Zapraszamy !

WYPOŻYCZANIE PODRĘCZNIKÓW :

Podręczniki będą wypożyczane uczniom od 3 września .

Komplet podręczników otrzymają uczniowie, którzy nie mają zaległości podręcznikowych na koncie bibliotecznym.

Terminy i godziny wypożyczania podręczników zostaną przekazane wychowawcom.

Pakiet materiałów ćwiczeniowych otrzyma wychowawca do rozdania uczniom w swojej klasie. Uczniowie albo rodzice potwierdzają odbiór materiałów ćwiczeniowych czytelnym podpisem na imiennej liście.

A4 Infociacho