Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

 4 lutego 2020 r odbył się apel Samorządu Uczniowskiego dla uczniów klas IV – VIII. Przedstawiciele Samorządu zapoznali wszystkich zgromadzonych z wynikami swojej pracy w I semestrze roku szkolnego 2019/2020. Rada Samorządu rozpoczęła prezentację od przedstawienia społeczności uczniowskiej wyników klasyfikacji klas starszych.

Był to bardzo dobry moment do poznania uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen oraz 100% frekwencję. Kolejnym etapem było przedstawienie wszystkich laureatów konkursów szkolnych i pozaszkolnych . Następnie nasi przedstawiciele zaprezentowali efekty przeprowadzonych działań, akcji oraz pracy w różnych sekcjach działających w ramach Samorządu Uczniowskiego, zachęcając jednocześnie innych do zaangażowania się w pracę organizacji. Po tej prezentacji przez Samorząd Uczniowski głos zabrała pani dyrektor Barbara Wanat, która podsumowała pracę uczniów w bieżącym semestrze, pogratulowała sukcesów oraz zachęcała do dalszej owocnej pracy. Jednocześnie nawiązując do występujących licznie zachorowań na grypę poinformowała, jak należy zachować się by ustrzec się przed chorobą. Po wystąpieniu pani dyrektor, głos zabrał pedagog szkolny pani Beata Stepanow, która przypomniała uczniom o zakazie używania telefonów komórkowych i smartfonów na terenie szkoły oraz przestrzeganiu prawidłowych relacji koleżeńskich. Na zakończenie przewodniczący Samorządu Uczniowskiego zachęcił do wzięcia udziału w proponowanych w najbliższym czasie konkursach oraz Poczcie Walentynkowej.

A4 Infociacho