Ósmoklasiści
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Z powodu sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym zajęcia uczniów w Specjalistycznej Poradni Zawodowej ul. Magnoliowa 8 zostają odwołane. Nowe terminy zostaną podane w późniejszym czasie.

 

Terminy zajęć z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych przez pracowników ze Specjalistycznej Poradni Zawodowej ul. Magnoliowa 8 w Lublinie

I. Zajęcia edukacyjne „Wartości – zawód z pasją” :

a) Klasa 7 b – 19.03.2020 godz. 13.15 - 14.45; zajęcia odbędą się w Poradni przy ul. Magnoliowej 8; prowadzący zajęcia p. Jagoda Chwiejczak i p. Marcin Narecki

b) Klasa 8 a – 20.03.2020 godz. 10.00 – 11.30; zajęcia odbędą się w Poradni przy ul. Magnoliowej 8; prowadzący zajęcia p. Jagoda Chwiejczak i p. Marcin Narecki

c) Klasa 7 a - 20.03.2020 godz. 12.00 – 13.30; zajęcia odbędą się w Poradni przy ul. Magnoliowej 8; prowadzący zajęcia p. Jagoda Chwiejczak i p. Marcin Narecki

d) Klasa 8 b - 13.03.2020 godz. 10.00 – 11.30; zajęcia odbędą się w Poradni przy ul. Magnoliowej 8; prowadzący zajęcia p. Jagoda Chwiejczak i p. Marcin Narecki

II. Spotkanie edukacyjne „Rodzic doradcą zawodowym” dla rodziców wszystkich uczniów – 18.03.2020 godz. 16.00 ; spotkanie odbędzie się w naszej szkole ; prowadzący spotkanie p. Jagoda Chwiejczak i p. Marcin Narecki

III. Zajęcia edukacyjne dotyczące radzenia sobie ze stresem, automotywacji i zarządzaniem sobą w czasie:

a) Klasa 8 a i 8 B (klasy łączone) – 07.01.2020 godz. 8.50 – 10.30 ; zajęcia odbędą się w naszej szkole ; prowadzący spotkanie p. Jagoda Chwiejczak i p. Marcin Narecki

b) Klasa 7 a i 7 B (klasy łączone) – 27.03.2020 godz. 10.35 – 12.05 ; zajęcia odbędą się w naszej szkole ; prowadzący spotkanie p. Jagoda Chwiejczak i p. Marcin Narecki.

Doradca zawodowy - Elżbieta Stawarz

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho