Samorząd szkolny
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Rada Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły podjęła decyzję o zorganizowaniu na korytarzu przy sekretariacie Mikołajkowej Loterii Fantowej. Akcja ruszyła 9 grudnia i trwała do 13 grudnia 2019 r . Dzięki licznie przynoszonym przez ofiarodawców maskotkom, książkom, lalkom, kubkom i różnym bibelotom każdy zainteresowany mógł znaleźć coś dla siebie. Zorganizowane przedsięwzięcie wspierali i czynnie włączali się w jego realizację nauczyciele, uczniowie naszej szkoły, pracownicy oraz rodzice. Dochód z akcji w kwocie 205zł. został przeznaczony na zakup karmy dla psów ze Schroniska w Krzesimowie.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom o gorących sercach.

mikoajkowa loteria

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho