Stołówka
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

  MIESIĄC : LISTOPAD 2023

                         OPŁATY  ZA  POSIŁKI  WYNOSZĄ:

                                DNI POSIŁKOWYCH JEST:19

                                           KLASY 1-8

       OBIADY                  19 x 5,0 zł = 95,00 zł

                                           PRACOWNICY

       OBIADY                   19 x 9,20 zł = 174,800 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 10  LISTOPADA 2023

NA INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE UCZNIA/PRACOWNIKA

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ, MIESIĄC ZA KTÓRY DOKONUJEMY OPŁATY NP. JAN KOWALSKI KL.1 B OBIADY ZA LISTOPAD 2023r.

                                                                       


                                 MIESIĄC PAŹDZIERNIK

OPŁATY  ZA  POSIŁKI  WYNOSZĄ

PRZEDSZKOLE

DNI POSIŁKOWYCH: JEST 22

ŚNIADANIA

     22x 3,00zł =

66,00 zł

OBIADY

      22 x 5,00 zł =

110,00 zł

PODWIECZOREK

      22 x 2,00zł =

44,00 zł

R A Z E M

     22x 10,00zł =

220,00zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO  10  DNIA KOLEJNEGO MIESIĄCA

NA INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE DZIECKA

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA- PRZEDSZKOLE, MIESIĄC ZA KTÓRY DOKONUJEMY OPŁATY NP. JAN KOWALSKI PRZEDSZKOLE WŻYWIENIE PAŹDZIERNIK 2023r.

 
JADŁOSPIS znaleźć można tutaj

                            

A4 Infociacho