Wychowanie patriotyczne
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

          W dniu 21.11.2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Rynek 11 odbyła się lekcja biblioteczna, w której wzięli udział uczniowie klas siódmych. Gawędę historyczną podczas spotkania pt. „Z orłem na czapce” przygotował i wygłosił pan Grzegorz Sztal. Żołnierski mundur, nakrycie głowy oraz towarzyszący im orzeł, na przestrzeni wielu lat historii naszego kraju odegrały dla walczących na frontach całego świata żołnierzy wielką rolę. Stały się wartością cenniejszą niż życie. Cieszymy się, że mogliśmy poznać dzieje żołnierskiego umundurowania i z tej perspektywy zgłębiać historię naszej Ojczyzny.

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho