Samorząd szkolny
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Dnia 23 września 2019 r odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. Po prezentacji programów wyborczych, spośród przedstawicieli samorządów klasowych, wyłoniono nowy skład samorządu uczniowskiego:

  • Przewodniczący  –  STANISŁAW ORZECHOWSKI
  • Zastępca – WIKTOR LEWANDOWSKI
  • Sekretarz – OLIWIA MONIUSZKO                        

 

PRZEWODNICZĄCY SEKCJI:                                                                                                            

  • Dziennikarskiej – KAMIL KUCAŁA
  • Artystycznej – JUSTYNA KICIA
  • Porządkowej – MONIKA LIPA
  • Informacyjnej – MAJA WRONA
  • Sportowej – KLAUDIA WŁODARCZYK 

Na najbliższym apelu, członkowie samorządu uczniowskiego i przedstawiciele sekcji, zaprezentują społeczności szkolnej swój plan działania na rok szkolny 2019/2020.

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho