Wychowanie patriotyczne
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

11 listopada 2019r po raz czwarty w centrum Lublina i Starego Miasta odbył się bieg „Nocna Mila Niepodległości” organizowany przez Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z Fundacją „Ruch Solidarności Rodzin”. Celem imprezy było promowanie kultury fizycznej i historii Polski.

Tegoroczny bieg odbył się w 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Bieg uczniów wraz z rodzicami i nauczycielami odbył się w scenerii biało-czerwonego Starego Miasta i centrum Lublina. Szkołę naszą reprezentowało 5 uczniów z klas IV- V: Lena Wilczek, Konrad Kamiński, Piotr Skóra, Oskar Kozdra, Seweryn Zdyb. Na szczególną uwagę zasługuje fakt zajęcia I miejsca przez Konrada Kamińskiego oraz II miejsca przez Lenę Wilczek. Po zakończonym biegu wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Projekt medalu podkreśla piękno lubelskiej wielowiekowej architektury, ważnych miejsc w historii miasta.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho