Samorząd szkolny
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

2 października 2019 r odbył się pierwszy informacyjno – porządkowy apel Samorządu Uczniowskiego. Społeczności szkolnej klas IV – VIII zaprezentowała się rada Samorządu Uczniowskiego wybrana w demokratycznych wyborach dnia 23.09.2019r. Rada przedstawiła swój plan działania na bieżący rok szkolny oraz zachęciła wszystkich zainteresowanych do współpracy. Pani dyrektor Barbara Wanat przypomniała wszystkim zgromadzonym o zakazie używania telefonów komórkowych na terenie szkoły, o obowiązujących regulaminach, zasadach pożądanego zachowania się podczas pobytu w szkole i obowiązujących procedurach. Przypominała również, że w szkole funkcjonuje monitoring w celu nadzorowania bezpiecznego pobytu uczniów w szkole.

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho