Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

         Szkoła Podstawowa nr 24 usytuowana jest w samym centrum Lublina przy ulicy Niecałej. Powołana została do życia przez władze austriackie latem 1917 roku. Przez kilkanaście lat uczęszczały do niej wyłącznie dziewczęta wyznania mojżeszowego. Dopiero od roku szkolnego 1935/36 wraz dziećmi żydowskimi uczyły się w niej dzieci polskie. W roku 1926 szkoła otrzymała imię działacza Sejmu Wielkiego - Mateusza Butrynowicza. Wybuch II Wojny Światowej nie przerwał pracy szkoły. Na polecenie władz niemieckich skreślone zostały z list uczniów dzieci pochodzenia żydowskiego. Wbrew zakazowi Niemców uczono tu j. polskiego, geografii i historii Polski. Po roku 1944 podjęto trudne zadanie likwidacji analfabetyzmu, toteż tworzono ogromnie liczebne klasy w których uczyły się dzieci w różnym wieku. Warunki pracy zmieniły się radykalnie od roku 1955, kiedy to szkoła wprowadziła się do budynku przy ulicy Niecałej. W roku 1965 nadano szkole imię Partyzantów Lubelszczyzny a rodzice ufundowali dla szkoły sztandar, który do dzisiaj towarzyszy nam podczas ważnych uroczystości.

A4 Infociacho