Bezpieczeństwo i Zdrowie Fizyczne
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

 

Zagadnienie bezpieczeństwa jest wiodącym tematem profilaktycznym naszej szkoły.  Wraz z nadejściem jesieni należy zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa związane z tym okresem. Coraz krótsze dni będą wiązały się z kończeniem zajęć i powrotem do domu często po zmierzchu. Co wiąże się z potrzebą szczególnego zadbania o swoje bezpieczeństwo.

Uwaga uczniowie!

  • Zwróćcie szczególną uwagę na poruszanie się w przestrzeni miejskiej zgodnie z przepisami: przechodzimy przez jezdnię tylko w wyznaczonych miejscach, stosujemy się do sygnalizacji świetlnej, nosimy na odzieży i plecaku odblaski.
  • Zabronione jest przebywanie po lekcjach na terenie przyszkolnym tj. boisko, parking i plac przed szkołą. Po wyjściu z budynku szkoły należy udać się bezpośrednio do domu. Niedopuszczalne jest zatrzymywanie się bez wiedzy rodzica na pobliskich placach, skwerkach czy w parkach.
  • Ważne, aby wracając do domu wybierać najkrótszą, znaną drogę. Należy unikać nieoświetlonych, rzadko uczęszczanych przestrzeni.
  • Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na znajdujące się na terenie przy szkole oraz w drodze ze szkoły do domu osoby „podejrzane”- zachowujące się w sposób budzący niepokój. Zabronione jest reagowanie na zaczepki takich osób. Zaleca się, aby w takiej sytuacji nie podejmując rozmowy, oddalić się w kierunku domu lub szkoły. Incydent taki należy jak najszybciej zgłosić osobie dorosłej: rodzicowi, wychowawcy, pedagogowi lub innemu pracownikowi szkoły.

A4 Infociacho