Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

 

ROK SZKOLNY 2017/2018 

ZDROWE ODŻYWIANIE

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas trwania

"Program dla szkół"

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców, warzyw, mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania o charakterze edukacyjnym.

uczniowie
klas I - V

rok szkolny 2017/2018

Kontynuowanie działań w ramach akcji "Wybieram wodę"

Zapewnienie uczniom dostępu do wody na terenie oddziału przedszkolnego i świetlicy szkolnej. Inicjatywa ma na celu promowanie wody jako najzdrowszego napoju oraz przyczynia się do odciążenia plecaka ucznia.

uczniowie oddziału 0 i klas I - IV

rok szkolny 2017/2018

Profilaktyka podczas godzin wychowawczych

Wyposażanie uczniów w wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania, wpływu poszczególnych składników odżywczych na organizm, komponowania wartościowego posiłku, istoty spożywania pierwszego i drugiego śniadania.

uczniowie oddziału 0 i klas I- VII

rok szkolny 2017/2018

Zdrowe posiłki klasowe

Organizowanie w klasach oraz świetlicy szkolnej śniadań tematycznych np. śniadanie z owocem, śniadanie z warzywem, zdrowa kanapka itp. Inicjatywa ma na celu kształtowanie pozytywnych nawyków żywieniowych.

uczniowie oddziału 0 i klas I- III

rok szkolny 2017/2018

Klasowy Festiwal Smaku

Organizowany w ramach Dnia zdrowia i sportu szkolnego pozwala wykazać się kulinarnie uczniom klas 0 - III, pokazując jednocześnie, że zdrowe posiłki mogą być także smaczne.

uczniowie oddziału 0 i klas I- III

8 czerwca 2018

Dostarczanie informacji o zdrowym odżywianiu za pośrednictwem gazetek ściennych.

"Maj miesiącem zdrowego odżywiania" - gazetka nawiązująca do ogólnopolskiej akcji pt. "Jedz jak mistrz". Udostępnienie nowej piramidy żywieniowej.

uczniowie oddziału 0 i klas I- VI

rok szkolny 2017/2018

"Wspólnie czytamy najmłodszym"

Inicjatywa "Klubu Czytelnika". Polega na czytaniu uczniom oddziału 0 i przedszkolakom z Przedszkola nr 4 utworów podejmujących tematykę zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia.

uczniowie z klas VI i VII

rok szkolny 2017/2018

ROK SZKOLNY 2015/2016

ZDROWE ODŻYWIANIE

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

Owoce i warzywa w szkole

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania o charakterze edukacyjnym.

Uczniowie klas 0 - III

Rok szkolny

Mleko w szkole

Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Uczniowie klas 0 - VI

Rok szkolny

„Moje dziecko idzie do szkoły"

Celem programu jest  podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz przekonanie ich o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym.

Uczniowie klas I oraz oddziału przedszkolnego, rodzice

Wrzesień październik

„Zdrowy przedszkolak”

Program edukacji zdrowotnej dla dzieci, promujący zdrowy styl życia, głównym celem programu jest przekazanie wiedzy dzieciom z zakresu zdrowego odżywiania oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego przygotowywania prostych zdrowych potraw.

Odział przedszkolny

Rok szkolny

„Warzywko jest zdrowe”

Cykl zajęć organizowanych przez wychowawców świetlicy, skierowany do klas I - III. Głównym celem jest edukacja nt. zdrowego odżywania i istotnej roli warzyw w naszej diecie. Zajęcia realizowane są poprzez pogadanki, aktywizację muzyczną, plastyczną. W ramach programu organizowane są też „zdrowe poczęstunki”.

Klasy I - III

Rok szkolny

"Owocowo - Jogurtowo"

Autorska inicjatywa oddziału przedszkolnego - Prelekcja szkolnej konsultantki ds. dietetyki na temat zawartości cukru w gotowych jogurtach połączona z degustacją świeżych, blendowanych owoców serwowanych z jogurtem naturalnym.

Rodzice, nauczyciele, uczniowie wszystkich klas

21-25 Listopada 2016

"Witaminkowy straganik"

Utworzenie w miejscu nieczynnego sklepiku szkolnego kolorowego miejsca do serwowania zdrowych przekąsek.

Rodzice, nauczyciele, uczniowie wszystkich klas

Listopad 2016

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4 Infociacho