Archiwum sprawozdawczości
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

HIGIENA

Nazwa działania

 

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

Higiena osobista i higiena otoczenia

Program systematycznego sprawdzania czystości uczniów – stanu skóry oraz ubrania.

uczniowie  z klas I- VIII

rok szkolny 2020/2021

Profilaktyka wszawicy.

Pogadanki skierowane do uczniów oraz rodziców na temat higieny głowy, zasad unikania zarażenia pasożytem połączone z systematyczną kontrolą stanu skóry głowy uczniów.

uczniowie z

 klas I-VIII

rok

szkolny 2020/2021

Profilaktyka próchnicy, higiena jamy ustnej.

Profilaktyka fluorkowa (fluoryzacja) przeprowadzana 6 razy w roku szkolnym połączona z pogadankami na temat właściwej higieny jamy ustnej oraz znaczenia fluoryzacji.

uczniowie z klas I- VIII

rok szkolny 2020/2021

Pogadanki wychowawców podczas zebrań z rodzicami.

Przypominanie zasad, których należy przestrzegać dbając o zdrowie dziecka w wieku szkolnym np. prawidłowa postawa ciała podczas odrabiania lekcji, choroby przenoszone drogą kropelkową- jak ich uniknąć itp.

rodzice uczniów oddziału 0  i klas I- VIII

rok szkolny 2020/2021

„Grzybice to choroby wywoływane przez grzyby- jak się ustrzec?”

Zajęcia profilaktyczne prowadzone podczas lekcji biologii.

uczniowie z klas

VII

luty 2021

Higiena  i choroby układu oddechowego.

uczniowie z klas

VII

luty 2021

Higiena i choroby układu wydalniczego.

uczniowie z klas

VII

luty 2021

Higiena ucha i oka.

uczniowie z klas

VII

kwiecień 2021

ROK SZKOLNY 2020/2021

EKOLOGIA

Nazwa działania

 

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

Rezerwaty i pomniki przyrody w Polsce i na Lubelszczyźnie.

Opracowywanie materiałów na podstawie różnych źródeł.

uczniowie

klasy III b

listopad 2020

Schroniska - domy niechcianych zwierząt.

Objaśnienie uczniom obowiązków i predyspozycji wolontariuszy. Wywiad z wolontariuszem- K. Drewiecka.

uczniowie

klasy III b

24 listopada 2020

Dostarczanie informacji na temat ekologicznego stylu życia za pomocą gazetek ściennych

Przygotowywanie gazetek ściennych na korytarzach szkolnych i w świetlicy, które zachęcają całą społeczność szkolną do ekologicznego stylu życia.

uczniowie z klas I- VIII

rok szkolny 2020/2021

Konkurs plastyczny „Jak pomóc pszczołom?”

Głównym celem konkursu było upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o roli i znaczeniu pszczół zarówno miodnych, jak i dzikich. Konkurs ukierunkowany był na zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, a także na pobudzanie u dzieci kreatywności i zainteresowania otaczającą ich przyrodą oraz osobistej odpowiedzialności każdego człowieka za stan środowiska.

uczniowie

klasy II a

I semestr

Udział w konkursie międzyszkolnym pt. „Najładniejsza łąka świata”.

Konkurs został zorganizowany prze MDK nr 2 i Galerię po 111 schodach.

uczniowie klas I- III

I semestr

„Młody przyrodnik”

Projekt polegający na prowadzeniu koła hodowców roślin ozdobnych. Prowadzenie edukacji ekologicznej, mającej na celu wskazanie wpływu rozwoju roślinności na naszą planetę.

uczniowie

klasy II a

II semestr roku szkolnego 2020/2021

Dzień ziemi

Wystawa poświęcona ekologii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na segregację odpadów i recykling.

organizacja- uczniowie klasy II a,

odbiorcy- cała społeczność szkolna

kwiecień 2021

Dostarczanie informacji na temat ekologicznego stylu życia za pomocą gazetek ściennych

Przygotowywanie gazetek ściennych na korytarzach szkolnych i w świetlicy, które zachęcają całą społeczność szkolną do ekologicznego stylu życia.

uczniowie z klas I- VIII

rok szkolny 2020/2021

„Bez wody nie ma życia”

Udział uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej w konkursie międzyszkolnym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16

uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej z klas I- III

marzec 2021

„Ziemia- nasz wspólny dom.”

Zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników świetlicy dotyczące ekologii, ochrony środowiska, recyklingu. Prowadzone w formie filmów, prezentacji, pogadanek (także z wykorzystaniem platformy Teams.

uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej

II semestr

Godziny wychowawcze podejmujące temat ekologii.

Podczas godzin wychowawczych wychowawcy podejmują zagadnienia związane z ekologią. Przykładowe tematy: „Czerwona księga roślin i zwierząt w Polsce”, „Wpływ działań człowieka na stan naszej planety.”, „Omówienie zasad postepowania z elektrośmieciami.”

uczniowie klas I- VIII

II semestr

„HOME: Ziemia SOS”

Filmy edukacyjne o tematyce ekologicznej. Celem działania jest uświadomienie odbiorców jak nasze życie wpływa na planetę o raz motywacja do zmiany stylu życia.

uczniowie z klas

VII a i VII c

kwiecień 2021

„Brudna prawda- zanieczyszczenia Bałtyku.”

uczniowie z klas

VII a i VII b

kwiecień 2021

Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.

Lekcje ekologii prowadzone przez nauczyciela biologii.

uczniowie z klas

VIII

maj 2021

Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

uczniowie z klas

VIII

maj 2021

Sposoby ochrony przyrody.

uczniowie z klas

VIII

 

VIII

maj 2021

„Moja ulica- moje miasto, mój dom.”

Konkurs wewnątrzszkolny zorganizowany przez nauczyciela biologii. Podejmuje tematykę ekologii w środowisku życia.

uczniowie klas V- VIII

II semestr

„Polskie gady i płazy chronione.”

Konkurs przyrodniczo- plastyczny organizowany przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo- Wschodni oraz Szkołę Podstawową nr 32 w Lublinie.

uczniowie klas V- VII

maj 2021

„Piękna jest nasza Ziemia.”

Uczniowie klasy III a zastanawiając się co czyni naszą planetę przyjazną życiu i wpływa na jej piękno stworzyli plakaty, które dały im odpowiedź na pytanie. Są to wody, lądy, ukształtowanie terenu i bogactwo przyrody.

realizacja- klasa III a, odbiorcy- cała społeczność szkolna

kwiecień 2021

 ROK SZKOLNY 2019/2020

HIGIENA

Nazwa działania

 

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

Higiena osobista i higiena otoczenia

Program systematycznego sprawdzania czystości uczniów – stanu skóry oraz ubrania.

uczniowie  z klas I- VIII

rok szkolny 2019/2020

Profilaktyka wszawicy

Pogadanki skierowane do uczniów oraz rodziców na temat higieny głowy, zasad unikania zarażenia pasożytem połączone z systematyczną kontrolą stanu skóry głowy uczniów.

uczniowie z

 klas I-VIII

rok

szkolny 2019/2020

Profilaktyka próchnicy, higiena jamy ustnej

Profilaktyka fluorkowa (fluoryzacja) przeprowadzana 6 razy w roku szkolnym połączona z pogadankami na temat właściwej higieny jamy ustnej oraz znaczenia fluoryzacji.

uczniowie z klas I- VIII

rok szkolny 2019/2020

Pogadanki wychowawców podczas zebrań z rodzicami.

Przypominanie zasad, których należy przestrzegać dbając o zdrowie dziecka w wieku szkolnym np. prawidłowa postawa ciała podczas odrabiania lekcji, choroby przenoszone drogą kropelkową- jak ich uniknąć itp.

rodzice uczniów oddziału 0  i klas I- VIII

rok szkolny 2019/2020

Zajęcia edukacyjne pt. „Choroby wywołane przez drobnoustroje, sposoby ochrony i walka.”

Zajęcia poruszające  tematykę chorób zakaźnych, ochrony przed nimi siebie i innych.

uczniowie klasy

 II b

11.03.2020

EKOLOGIA

Nazwa działania

 

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

Praca projektowa „Segregacja śmieci”

Uczniowie wykonują i upowszechniają dla całej społeczności szkolnej plakat na temat segregacji śmieci.

Klasa II b dla całej społeczności szkolnej

kwiecień 2020

Zajęcia pt. „Zachowania proekologiczne w lesie.”

Omówienie znaczenia lasu dla przyrody i człowieka, korzyści dla zdrowia płynących z lasu, zasad zachowania się w lesie, podkreślenie konieczności dbania o las i powiększania zasobów leśnych, kształtowanie postaw proekologicznych.

uczniowie

klasy III a

maj 2020

Profilaktyka zachorowań na grypę

Zapoznanie uczniów z ulotką Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

uczniowie

 klasy III a

luty 2020

„Lekcje ciepła”

Udział w happeningu zorganizowanym przez LPEC na temat smogu.

uczniowie

 klasy II a

listopad 2019

Recykling w życiu codziennym

Uczniowie przygotowują przedmioty użytkowe z wykorzystaniem materiałów z recyklingu np. wykonanie pojemnika na zbieranie zużytych baterii.

uczniowie klas I- III

I semestr

Dzień Ziemi

Zajęcia online. Przesłanie przez wychowawców świetlicy  uczniom materiałów na temat ochrony środowiska: filmy edukacyjne, piosenki o tematyce ekologicznej oraz propozycje prac plastycznych związanych z tematem Dnia Ziemi.

uczniowie klas I- III

22 kwietnia

Konkurs plastyczny „Jak pomóc pszczołom?”

Głównym celem konkursu było upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o roli i znaczeniu pszczół zarówno miodnych, jak i dzikich. Konkurs ukierunkowany był na zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, a także na pobudzanie u dzieci kreatywności i zainteresowania otaczającą ich przyrodą oraz osobistej odpowiedzialności każdego człowieka za stan środowiska.

uczniowie

klas I- III

maj 2020

Udział w konkursie międzyszkolnym pt. „Najładniejsza łąka świata”.

Konkurs został zorganizowany przez MDK nr 2 i Galerię po 111 schodach.

uczniowie klas I- III

czerwiec 2020

Zbieranie plastikowych  nakrętek

Cała społeczność szkolna zbiera plastikowe nakrętki. Akcja ma na celu wspieranie Hospicjum Małego Księcia w Lublinie.

cała społeczność szkolna

cały rok szkolny

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

HIGIENA

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

Higiena osobista i higiena otoczenia

Program systematycznego sprawdzania czystości uczniów – stanu skóry oraz ubrania.

uczniowie z oddziału 0 i z klas I- VIII

rok szkolny 2018/2019

Profilaktyka wszawicy

Pogadanki skierowane do uczniów oraz rodziców na temat higieny głowy, zasad unikania zarażenia pasożytem połączone z systematyczną kontrolą stanu skóry głowy uczniów.

uczniowie z

 klas I-VIII

rok szkolny 2018/2019

Profilaktyka próchnicy, higiena jamy ustnej

Profilaktyka fluorkowa (fluoryzacja) przeprowadzana 6 razy w roku szkolnym połączona z pogadankami na temat właściwej higieny jamy ustnej oraz znaczenia fluoryzacji.

uczniowie z oddziału 0 i z klas I- VIII

rok szkolny 2018/2019

Quiz pt. „Choroby zakaźne i pasożytnicze” – w formie gry internetowej „Kahoot

Edukacja w formie zabawy. Wyposażanie uczniów w wiedzę na temat chorób zakaźnych i pasożytniczych.

uczniowie klas IV

rok szkolny 2018/2019

Pogadanki wychowawców podczas zebrań z rodzicami.

Przypominanie zasad, których należy przestrzegać dbając o zdrowie dziecka w wieku szkolnym np. prawidłowa postawa ciała podczas odrabiania lekcji, choroby przenoszone drogą kropelkową- jak ich uniknąć itp.

rodzice uczniów oddziału 0  i klas I- VIII

rok szkolny 2018/2019

Konkurs „Higienicznie, zdrowo i sportowo”

Konkurs weryfikujący wiedzę uczniów o zdrowym stylu życia i promujący zdrowe nawyki.

uczniowie klas III

I semestr

EKOLOGIA

Nazwa działania

 

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji 

Zbiórka makulatury

Uczniowie na lekcji przyrody lub biologii są instruowani jak segregować odpady oraz które surowce można przetwarzać.

Kontynuacją edukacji są regularne zbiórki makulatury.

 cała społeczność szkolna

rok szkolny 2018/2019

Ekologiczny Lublin

Uczniowie pod opieką nauczyciela przyrody, wychowawców oraz wychowawców świetlicy biorą udział w akcji polegającej na sprzątaniu miasta poprzez zbiórkę śmieci.

uczniowie

z klas I- VIII

26 kwietnia 2019

Dostarczanie informacji na temat ekologicznego stylu życia za pomocą gazetek ściennych

Przygotowywanie gazetek ściennych na korytarzach szkolnych i w świetlicy, które zachęcają całą społeczność szkolną do ekologicznego stylu życia.

uczniowie oddziału 0

i klas I- VIII

rok szkolny 2018/2019

 ROK SZKOLNY 2017/2018

HIGIENA

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

Higiena osobista i higiena otoczenia

Program systematycznego sprawdzania czystości uczniów – stanu skóry oraz ubrania.

uczniowie z oddziału 0 i z klas I - VII

rok szkolny 2017/2018

Profilaktyka wszawicy

Pogadanki skierowane do uczniów oraz rodziców na temat higieny głowy, zasad unikania zarażenia pasożytem połączone z systematyczną kontrolą stanu skóry głowy uczniów.

uczniowie z klas I - VII

rok szkolny 2017/2018

Profilaktyka próchnicy, higiena jamy ustnej

Profilaktyka fluorkowa (fluoryzacja) przeprowadzana 6 razy w roku szkolnym połączona z pogadankami na temat właściwej higieny jamy ustnej oraz znaczenia fluoryzacji.

uczniowie z oddziału 0 i z klas I - VII

rok szkolny 2017/2018

„Niesamowity świat higieny jamy ustnej”

Projekt edukacyjny przeznaczony dla klas I - II, przygotowany przez Instytut Blend-a-med. Oral- B, kontynuowany w szkole jako program  pt. „Biały ząbek”. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie pozytywnych nawyków w zakresie dbania o higienę jamy ustnej.

uczniowie klas I  - II

rok szkolny 2017/2018

Quiz pt. „Choroby zakaźne i pasożytnicze” – w formie gry internetowej „Kahoot

Edukacja w formie zabawy. Wyposażanie uczniów w wiedzę na temat chorób zakaźnych i pasożytniczych.

klasy V

II semestr roku szkolnego 2017/2018

Udział w programie profilaktycznym „Wybierz zdrowie, pomóż sobie”.

Program podejmuje temat zdrowego stylu życia oraz omówienie zasad higieny poszczególnych układów, narządów. Realizowany jest na lekcjach przyrody.

Klasy IV - VI

rok szkolny 2017/2018

„Między nami kobietkami”

Spotkanie z zaproszonym gościem panią Bożeną Pytka i uczennicami klas V i VII. Ma na celu omówienie przemian i problemów wieku dojrzewania oraz wyrobienie właściwych nawyków higienicznych.  

uczennice klas V - VI

22 maja 2018

Konkurs „Higienicznie, zdrowo i sportowo”

Konkurs realizowany jest w dwóch edycjach: dla uczniów klas I - III i IV - VII. Celem konkursu jest promowanie zdrowego, higienicznego stylu życia.

uczniowie z klas I -VII

9 stycznia i 14 czerwca 2018

Pogadanki wychowawców podczas zebrań z rodzicami.

Przypominanie zasad, których należy przestrzegać dbając o zdrowie dziecka w wieku szkolnym np. prawidłowa postawa ciała podczas odrabiania lekcji, choroby przenoszone drogą kropelkową - jak ich uniknąć itp.

rodzice uczniów oddziału 0 i klas I - VII

rok szkolny 2017/2018

EKOLOGIA

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

Realizacja programu „Ekolog- Ja” we współpracy ze Strażą Miejską

Program realizowany jest przez Straż Miejską. Celem programu jest kreowanie odpowiedzialności dzieci za swoje środowisko i zdrowie, uświadomienie pozycji człowieka w przyrodzie, jego wpływu na środowisko i zależności od środowiska.

uczniowie z klasy III b i I a

22 listopada 2017

Wycieczka do MPWiK

Uczniowie mieli możliwość zobaczyć jak woda pobierana z miejskich studni trafia do naszych domów. Wycieczka wzbogacona została pogadanką na temat pozytywnego wpływu oszczędzania wody na środowisko, zależności pomiędzy czystym środowiskiem a jakością wody oraz rolą jaką woda pełni w naszym organiźmie.

uczniowie z klas I - III

18 czerwca 2018

Zbiórka makulatury

Uczniowie na lekcji przyrody lub biologii są instruowani jak segregować odpady oraz które surowce można przetwarzać. Kontynuacją edukacji są regularne zbiórki makulatury.

 cała społeczność szkolna

rok szkolny 2017/2018

Ekologiczny Lublin

Uczniowie pod opieką nauczyciela przyrody oraz wychowawców świetlicy biorą udział w akcji polegającej na sprzątaniu miasta poprzez zbiórkę śmieci.

uczniowie z klas I - VI

22 kwietnia 2018

Dostarczanie informacji na temat ekologicznego stylu życia za pomocą gazetek ściennych

Listopad został mianowany miesiącem ekologicznego stylu życia. Rozważania na temat ekologii podsumowała gazetka ścienna wzbogacona o prace uczennic klasy VII przedstawiające największe zagrożenia ekologiczne dla naszej planety.

uczniowie oddziału 0 i klas I - VII

listopad 2017

ROK SZKOLNY 2015/2016

HIGIENA (programy realizowane przez szkolny personel medyczny)

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

Higiena osobista i higiena otoczenia

Program systematycznego sprawdzania czystości uczniów – stanu skóry oraz ubrania.

Klasy 0 - VI

Cały rok

Profilaktyka wszawicy

Pogadanki skierowane do uczniów oraz rodziców na temat higieny głowy, zasad unikania zarażenia pasożytem połączone z systematyczną kontrolą stanu skóry głowy uczniów.

Klasy 0 - VI, rodzice

Cały rok

Profilaktyka próchnicy, higiena jamy ustnej

Profilaktyka fluorkowa (fluoryzacja) przeprowadzana 6 razy w roku szkolnym połączona z pogadankami na temat właściwej higieny jamy ustnej oraz znaczenia fluoryzacji.

Klasy I - VI

6 razy w roku szkolnym

EKOLOGIA

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

„Dbamy o środowisko”

Poznanie zasad właściwego zachowania się w środowisku naturalnym. Metody i sposoby ochrony środowiska. Uwrażliwienie na segregację odpadów. Wskazanie pozytywnego wpływu dbania o środowisko na zdrowie człowieka.

Klasy IV - VI

Cały rok

„Planeta Energii” - W krainie prądu elektrycznego

Celem programu jest propagowanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej, w tym źródeł jej wytwarzania, roli w codziennym życiu, niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych czy nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów energetycznych.

Klasy I - III

Rok szkolny

A4 Infociacho