Wiadomości
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

22 lutego odbyło się szkolenie dla nauczycieli w formie warsztatowej, dotyczące umiejętności pracy w wielokulturowym środowisku, jakim  jest niewątpliwie nasza szkoła. Inspirujący to był dla nas czas. Dziękujemy Fundacji PAN za zorganizowanie ciekawych i praktycznych warsztatów z metod pracy z dziećmi w ramach projektu, w którym szkoła bierze udział "Szkoła dla wszystkich. Od tolerancji do integracji".

A4 Infociacho