Wiadomości
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Fundacja Polskiej Akademii Nauk organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzno-filmowy, dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem jest propagowanie postaw tolerancji i szacunku wobec osób odmiennych kulturowo, czyli pochodzących z innego państwa niż Polska, jak również zwiększenie wrażliwości uczniów na problemy nietolerancji i dyskryminacji. Projekt „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II”. Projekt został objęty Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Patronat nad Projektem objął Instytut Badań Edukacyjnych. Szczegóły konkursu wraz z regulaminem znajdują się na stronie internetowej - tutaj

szkola dla wszytkich

A4 Infociacho