Ósmoklasiści
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Drodzy ósmoklasiści,

Poniżej przedstawiamy link do informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.

1) Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2024/2025 -> https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=13156

Prosimy o zapoznanie się na powyższej stronie z Zarządzeniem Nr 11/2024 p.o Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 roku oraz z Załącznikiem Nr 1, który zawiera Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, klas wstępnych w szkołach ponadpodstawowych i oddziału przygotowania wojskowego.

 

A4 Infociacho